PSIHOLOGIJA


Lahko branje

Pri psihologinji se veliko pogovarjamo. Pomaga nam pri sprejemanju drugačnega življenja, sprejemanju nove situacije, v kateri smo se znašli in postavljanju novih ciljev. Vodi nas pri reševanju težav. Z nami vadi spomin, orientacijo in koncentracijo.

V Korak pa enkrat mesečno prihaja tudi psihiater, s katerim se lahko pogovorimo – sami ali pa v skupini, ki jo vodi.

 

 

Psihološka obravnava

 
Pridobljena poškodba možganov predstavlja travmatičen dogodek tako za posamenzika, kakor tudi za njegove bližnje. Oseba mora na novo vzpostaviti različne življenjsko pomembne funkcije, prav tako pa se mora prilagoditi na nove (v večini zmanjšane) zmožnosti funkcioniranja. Posledice pridobljene poškodbe možganov se tako kažejo na telesnem, socialnem, čustvenem in vedenjskem področju človekovega delovanja.

(Klinično) psihološko delo v rehabilitaciji poteka po načelu celovitosti in je prepletanje diagnostike, svetovanja, psihoterapije in nevropsihološke rehabilitacije. Psihološka obravnava se osredotoča na intelektualni, čustveni, biološki, psihološki, socialni in vedenjski vidik posameznika.
S psihodiagnostiko posamezniku pomagamo ugotoviti ravni sposobnosti, zmožnosti, interesov, čustev, dojemanja razmer, samopodobe in motivacije, vire moči v posamezniku in v okolju. Vloga psihologa je ključna pri motiviranju uporabnika za rehabilitacijo in osmišljanju le-te.

V okviru psihološkega svetovanja skupaj z uporabnikom iščemo načine, da poskuša ozavestiti novo stanje, skupaj z njim opredelimo njegove največje težave, iščemo in razvijamo kompenzacijske vzorce. Utrjuje tudi samospoštovanje in zaupanje vase, preoblikuje življenjski slog in izoblikuje realno samopodobo. Oceni možnosti in si postavi cilje.  Včasih pa psihološko pomoč in podporo potrebujejo tudi svojci.

Psihološka pomoč, v večji meri zajema različne oblike sodobnih psihoterapevtskih smeri, kjer povezujemo spoznanja različnih strokovnih področij in iščemo najustreznejšo kombinacijo pristopov za vsakega posameznika. Posebna oblika psihološke pomoči je razbremenilni pogovor. Obravnava lahko poteka individualno ali skupinsko.

Del psihološke pomoči je namenjen kognitivnemu treningu z namenom spodbujanja razvoja, izboljšanja in ohranjanja posameznikovih kognitivnih sposobnosti- pozornosti, spominskih sposobnosti, orientacije v prostoru in času,…

Psiholog lahko sodeluje pri samem sprejemnem postopku uporabnikov v Center, pri razgovoru pred sprejemom in poda mnenje. 

Specialistična psihiatrična obravnava

V strokovni tim se 1 x mesečno vključuje psihiater z namenom podpore v procesu rehabilitacije uporabnikov, izvajanja kriznih intervencij, pravočasnega prepoznavanja in diagnosticiranja pridruženih duševnih motenj. Pomembno je, da se le-te pravočasno začnejo obravnavati. Psihiater poleg možnosti individualne obravnave izvaja skupinsko obliko obravnave in nudi podporo in svetovanje strokovnim delavcem in sodelavcem.

Aktualno

22.12.2021

Dragi Korakovi prijatelji!

Previharili smo naporno leto
in vendar se še vedno znamo nasmejati, poklepetati
in si pogledati v oči.
Kalimo se in dozorevamo.
Učimo se ...

Odpiramo Korakovo stojnico!


Prisrčno in toplo vabljeni na

KORAKOVO ZIMSKO PRAZNIČNO STOJNICO!

KDAJ?
v sredo in četrtek, 15. in 16.decembra 2021 od 10. do 18.ure,
v petek, ...
N;
Spletno mesto uporablja piškotke za zagotavljanje boljše uporabniške izkušnje. Ali se strinjate z uporabo piškotkov?
Ne strinjam se