PSIHOLOGIJA


Lahko branje

Pri psihologinji se veliko pogovarjamo. Pomaga nam pri sprejemanju drugačnega življenja.  Vodi nas pri reševanju težav. Z nami vadi spomin in koncentracijo.

 

Pridobljena poškodba možganov predstavlja travmatičen dogodek tako za poškodovanca, kakor tudi za njegovo družino. Poškodovanec mora na novo vzpostaviti različne življenjsko pomembne funkcije, prav tako pa se mora prilagoditi na nove (v večini zmanjšane) zmožnosti funkcioniranja. Posledice pridobljene poškodbe možganov se tako kažejo na telesnem, socialnem, čustvenem in vedenjskem področju človekovega delovanja. V prvi fazi okrevanja se več pozornosti namenja telesnemu delovanju, kasneje pa se pokaže tudi potreba po izboljševanju kognitivnih sposobnosti in razreševanju stisk.

Na področju pridobljenih poškodb možganov psihološka obravnava zajema psihodiagnostiko, na osnovi katere se v luči vrste in značilnosti poškodbe možganov opredeli stopnja prizadetosti kognitivnih, vedenjskih in osebnostni področij. Na področju delovanja kognitivnih funkcij psihološka obravnava zajema kognitivni trening, ki je namenjen izboljševanju spominskih sposobnosti, pozornosti, vidno-prostorski orientaciji, jezikovnim spretnostim. Pogoste posledice poškodbe možganov so tudi psihosocialne in osebnostne motnje. Z ustreznimi psihološkimi obravnavami lahko omenjene težave omilimo in osebi po pridobljeni poškodbi možganov omogočimo lažje prilagajanje na zahteve okolja in sprejemanje lastnih omejitev.

Cilj psiholoških obravnav je tako doseči tisto stopnjo prilagojenosti, ki osebi po pridobljeni poškodbi možganov omogoča učinkovito vsakodnevno delovanje v družini in širšem družbenem okolju.

VEDENJSKO KOGNITIVNA TERAPIJA


Pri vedenjsko kognitivni terapiji se psihičnih, čustvenih in vedenjskih problemov lotimo tako, da spoznamo in razumemo kako o njih razmišljamo in ravnamo.  Osredotočimo se na težave in probleme s katerimi se posameznik srečuje v sedanjem času. Vedenjsko kognitivna terapija  izhaja iz spoznanja, da se učimo celo življenje, da  se lahko vsega kar smo se naučili, učimo na novo. Z učenjem lahko odpravimo tudi moteča vedenja tako, da se naučimo  bolj sprejemljivega vedenja za posameznika in okolico. Drugo spoznanje, iz katerega izhaja, pa je, da naša čustva in vedenja niso neposredno odvisna od zunanjih dogodkov. Pomembno je, kakšen pomen mi sami pripišemo dogodkom, kaj ti dogodki za nas pomenijo, kako dojemamo sebe v tej situaciji in kako razmišljamo o tem. Pri vedenjsko kognitivni terapiji terapevt in uporabnik delata skupaj, analizirata problem, osvetlita povezave med mislimi, čustvi in vedenji, načrtujeta  reševanje problema z zastavljenimi konkretnimi cilji, ki vključujejo tudi vaje in naloge med seansami in jih uporabnik izvaja sam doma. Na ta način se uporabniki naučijo metod, strategij in veščin s katerimi lažje sami obvladujejo psihične težave in dalj časa ohranijo dobro počutje.
 

Vedenjsko kognitivna terapija je učinkovita pri reševanju težav kot so:

·    Obvladovanje posledic zdravstvenih težav, kroničnih bolezni
·    Različne vrste fobij in strahov,  notranje napetosti, stresa, tesnobe
·    Postravmatske stresne motnje
·    Nekontrolirana jeza, agresivnost
·    Medosebi odnosi
·    Depresivnost
·    …..


Vedenjsko kognitivna terapija traja omejeno število seans,  odvisno od postavljenih ciljev. Po končani terapiji se posameznik in terapevt največkrat dogovorita še za nekaj obravnav, namenjenih vzdrževanju novo pridobljenih znanj, veščini in oblik samopomoči.


Aktualno

14.10.2019

Obisk varuha človekovih pravic

"Varuh človekovih pravic Peter Svetina je ob napovedanem obisku Centra za osebe s pridobljeno možgansko poškodbo Korak v Kranju opozoril, da bi ...
03.10.2019

Fraportova delovna akcija za dober namen

Delovne roke 15 zaposlenih iz podjetja Fraport so nam danes pomagale pri prenovi prostorov. V odlični delovni klimi in sproščenem vzdušju so ...
N;
Spletno mesto uporablja piškotke za zagotavljanje boljše uporabniške izkušnje. Ali se strinjate z uporabo piškotkov?
Ne strinjam se