Socialna pedagogikaLahko branje

Zaradi poškodbe, lahko izgubimo znanje, ki smo ga imeli. Socialna pedagoginja nam pomaga to znanje obnoviti. Delamo na različnih področjih. Učimo se: računanja, branja, pisanja,  vadimo spomin in koncentracijo. Socialna pedagoginja vodi tudi skupino za svojce in preko delavnic opozarja mlade na posledice nesreč.


Naloga socialnega pedagoga je integracija »drugačnih« posameznikov ali skupin v širšo socialno skupnost. Ljudje po poškodbi glave zagotovo spadajo v to skupino »drugačnih« posameznikov, saj so njihove sposobnosti znižane tako na motoričnem, kognitivnem, vedenjskem, čustvenem kot socialnem področju.

Poleg telesnega in kognitivnega področja pa so posledice možganske poškodbe močno opazne tudi na čustvenem in vedenjskem področju, pogoste so tudi osebnostne težave (agresivnost, nemir, čustvena labilnost, depresivnost, težave s spolnostjo, usmerjenost vase,…) in tudi psihične težave (primarne kot posledica poškodbe in sekundarne, ki nastanejo kot posledica konfliktov zaradi težav po poškodbi glave – npr. oseba po poškodbi izgubi prijatelje, ki jih je imela pred poškodbo…). Prav zaradi tega pa je potrebna velika fleksibilnost pri delu strokovnega delavca. Cilje določimo skupaj s posameznikom in ne brez njega, delamo skupaj z njim in ne za njega. Naloga socialnega pedagoga je priprava uporabnikov za samostojno življenje.

Pri osebah po poškodbi glave so znanja, ki so jih imeli pred poškodbo, velikokrat močno okrnjena. Ravno zaradi tega mnogokrat ne sprejemajo sami sebe, so nezadovoljni s seboj, pojavijo se vedenjske težave in negativna samopodoba. To so tudi področja, kjer poseže socialni pedagog. Intervencije imenujemo socialno učenje, saj se postopno učimo nadomeščati stare vedenjske vzorce z novimi. Prav tako je pri socialnem učenju pomembno tudi učenje konstruktivnega reševanja problemov in sprostitve napetosti, vključevanje v okolje, učenje družbeno sprejemljivega vedenja in učenje sprejemanja odgovornosti za svoja dejanja ter učenje samostojnosti v čim večji meri. Socialni pedagog podpira in razvija »močne točke« določenega posameznika in dela z empatijo.

Naloga socialnega pedagoga kot strokovnega delavca pa ni samo delo z uporabniki in njihovimi svojci, ampak tudi večanje senzibilnosti družbe za to problematiko in osveščanje javnosti o problematiki poškodb glave. Torej bi delo socialnega pedagoga lahko razdelili v tri sklope, in sicer:

·    delo s posameznikom in skupino,
·    delo s svojci (mnogokrat se v novi situaciji ne znajdejo),
·    preventivno delo (delo z mladimi – preventivne delavnice v šolah, vrtcih in dijaških domovih; preventivno delo v širšem okolju).

Aktualno

Svečana listina Centru KORAK

Univerza v Mariboru je včeraj Centru KORAK, Kranj na slovesnosti ob Rektorjevem dnevu podelila Svečano listino za izvrstno sodelovanje s Fakulteto ...

10. Korakova pomlad z Vladom Kreslinom

Društvo Klub en korak več organizira
10. dobrodelni koncert
»KORAKOVA POMLAD«, tokrat z legendarnim Vladom Kreslinom,
ki bo v četrtek, 16. aprila ...
N;
Spletno mesto uporablja piškotke za zagotavljanje boljše uporabniške izkušnje. Ali se strinjate z uporabo piškotkov?
Ne strinjam se