Socialno delo
 


Lahko branje

Socialni delavec sodeluje z uporabniki in zaposlenimi. Pomaga pri vključitvi novih uporabnikov. Z novimi uporabniki sklene dogovor o sodelovanju. Pomaga pri reševanju sporov, urejanju denarnih zadev in svetuje. Socialni delavec sodeluje tudi s svojci, ko potrebujejo pomoč ali nasvet. Svojce obvešča o pomembnih stvareh.


Eno ključnih področij socialnega dela v Centru Korak, Kranj je izdelava, izvajanje, spremljanje in evalvacija programov osebnih obravnav uporabnikov. Bistveno vodilo pri tem je sodelovanje z uporabnikom in strokovnimi (so)delavci, ter uporabnikovimi svojci ter stalno sprotno dogovarjanje in prilagajanje novim okoliščinam, ki bi utegnile vplivati na vsebino posameznega programa.

Poleg individualnega dela z uporabniki, ki obsega psihosocialno pomoč, pomoč pri razvijanju kognitivnih funkcij, pomoč pri urejanju medsebojnih odnosov in pridobivanju, razvijanju in ohranjanju socialnih veščin, pomoč pri oblikovanju novih življenjskih ciljev in pomoč pri vključevanju v socialno okolje je drugo ključno področje socialnega delavca delo s skupino, animacija oz. koordinacija programskih aktivnosti rehabilitacijske enote.


Socialni delavec skrbi za sporazumno reševanje nesoglasij oz. odprtih vprašanj na različnih relacijah in je običajno prvi, ki obravnava vloženo pritožbo uporabnikov ali svojcev. Na socialnega delavca se lahko obrnejo tudi svojci uporabnika zavoda, ko potrebujejo pomoč ali nasvet.
 

      Ostale naloge socialnega delavca so zlasti:
 

- delo z uporabniki, ki imajo večje težave na področju spoštovanja hišnega reda,

-       - izvajanje preventivnih delavnic v lokalnem okolju,

- mentorstvo dijakom, študentom ali osebam, ki v centru  opravljajo delo v splošno korist,
- urejanje spletne strani in FB profila Centra KORAK,
- vodenje študijskih krožkov v povezavi z Andragoškim centrom Slovenije,
- sodelovanje z drugimi institucijami (CSD-ji, Psihiatrične bolnišnice, policija...),
- sodelovanje v timu za kakovost.

     

Aktualno

Obisk in trgatev na Borštnikovi domačiji

Center Korak je bil povabljen na trgatev na Borštnikovo domačijo V Cerkljah na Gorenjskem.

Tam sta nas pričakala Tomijeva starša z godbo in lepim ...
08.10.2021

Korakov študijski krožek 2021 - Lutke

V Centru KORAK že od leta 2004 potekajo študijski krožki, ki jih pripravljamo v sodelovanju z Andragoškim centrom Slovenije in so sofinancirani s ...
N;
Spletno mesto uporablja piškotke za zagotavljanje boljše uporabniške izkušnje. Ali se strinjate z uporabo piškotkov?
Ne strinjam se