Specialno - rehabilitacijska obravnavaLahko branje

 

Zaradi poškodbe, lahko izgubimo znanje, ki smo ga imeli. Pedagog nam pomaga to znanje obnoviti. Delamo na različnih področjih. Učimo se: računanja, branja, pisanja,  vadimo govor, spomin in koncentracijo. Delamo sami s pedagogom ali pa v skupini.

 


(individualna obravnava pri soc.ped.)

Specialno – rehabilitacijsko obravnavo v Centru KORAK izvajata socialna pedagoginja in sociologinja. Delo zajema široko področje kognitivnih sposobnosti in funkcioniranje uporabnika v okolju, prav tako svetovanje svojcem uporabnika, ki so v rehabilitaciji posameznika pomemben člen.
 

Na obravnavah se osredotočamo na različna področja uporabnikovega delovanja, ki so: področje govorno – jezikovnih sposobnosti (branje, pisanje, govorno izražanje in razumevanje) in matematičnih sposobnosti, področje spomina, vidno – prostorskega zaznavanja, pozornosti, orientacije, logike, področje izvršilnih funkcij. Prav tako je pomembno socialno učenje – da se postopno učimo nadomeščati stare vedenjske vzorce z novimi, učenje konstruktivnega reševanja problemov in sprostitve napetosti, vključevanje v okolje, učenje družbeno sprejemljivega vedenja in učenje sprejemanja odgovornosti za svoja dejanja ter učenje samostojnosti v čim večji meri. Strokovni delavec podpira in razvija »močne točke« določenega posameznika in dela z empatijo.
 

Delo se nanaša na vodenje in usmerjanje uporabnika preko individualnih in skupinskih obravnav v procesu rehabilitacije s ciljem neformalnega učenja vsebin,  tudi tistih, ki jih je v življenju že osvojil, do stopnje znanja, ki jo omogočajo ohranjene zmožnosti in sposobnosti po PMP. Uporabnik se težko sooča z dejstvom, da ne zna več tistega, kar je nekoč morda celo zelo dobro znal ali obvladal, istočasno pa mora ob okrnjenih intelektualnih sposobnostih s strokovnim vodenjem iskati svojo novo socialno vlogo ter vzpostavljati nove cilje. Cilje določimo skupaj s posameznikom in ne brez njega, delamo skupaj z njim in ne za njega. Naloga strokovnega delavca je priprava uporabnikov za samostojno življenje.

Izvajanje specialno – rehabilitacijske obravnave poteka glede na ocenitev uporabnikovih sposobnosti, skupaj z uporabnikom (in svojci) se pripravi individualni rehabilitacijski načrt za posameznega uporabnika.

METODE DELA:
 

Individualne obravnave potekajo prek praktičnih in uporabnih znanj in izkušenj iz vsakdanjega življenja. Osredotočamo se na različna kognitivna področja in področja uporabnikovega delovanja. Pri tem se uporabljajo različne metode in tehnike – uporaba barv, podčrtavanje, didaktični in tehniški pripomočki (interaktivna tabla, računalnik, tablični računalnik).
 

Skupinske obravnave potekajo v manjših skupinah, v katere se uporabniki prostovoljno vključujejo glede na interes. Cilji skupinskih obravnav so prav tako usmerjeni k izboljšanju celostnega funkcioniranja uporabnika. Skupinske obravnave so poleg tega namenjene tudi vzpostavljanju občutka pripadnosti skupini, razvijanju socialnih veščin, večji stopnji samozavedanja in samozaupanja.

Aktualno

22.12.2021

Dragi Korakovi prijatelji!

Previharili smo naporno leto
in vendar se še vedno znamo nasmejati, poklepetati
in si pogledati v oči.
Kalimo se in dozorevamo.
Učimo se ...

Odpiramo Korakovo stojnico!


Prisrčno in toplo vabljeni na

KORAKOVO ZIMSKO PRAZNIČNO STOJNICO!

KDAJ?
v sredo in četrtek, 15. in 16.decembra 2021 od 10. do 18.ure,
v petek, ...
N;
Spletno mesto uporablja piškotke za zagotavljanje boljše uporabniške izkušnje. Ali se strinjate z uporabo piškotkov?
Ne strinjam se