Pred prazniki


Center KORAK, Kranj; 22.12.2020

V letu, ki se počasi izteka ni manjkalo izzivov.

V Koraku smo na novo opremili in pridobili še tretje nadstropje, s širitvijo koncesije so med nas prišli novi uporabniki in zaposleni, imeli smo prvi val epidemije, se vrnili v Korak in pričela se je energetska sanacija Dijaškega in študentskega doma. Poletje smo preživeli »zaodrani«, v nenehnem hrupu in zapletih z izvajalci. Niti še niso pospravili, ko smo bili že v novem valu epidemije in so nas okužbe s Covidom-19 ujele tudi v Koraku. K sreči smo z vsemi ukrepi širjenje hitro in uspešno zajezili…  Čez celo leto smo se borili  s preprečevanjem okužb, sprejemali nove in nove ukrepe… tako žal mi je bilo velikokrat za vse tiste naše nove Korakovce, ki letos  niso spoznali, kako Korak v resnici deluje…

Prav je, da se spomnimo…v letu 2020 smo se za vedno poslovili od naših uporabnikov Boštjana in Igorja. Spremljala nas je bolečina ob izgubah najbližjih svojcev in soočanja z boleznijo.

Veselje in upanje pa je  v Korakovo družino prinesla Leina in Aleševa novorojenka Mija.

Koliko novih besed smo osvojili letos… socialna distanca, mehurčki, telestoritve, kako zelo smo pogrešali  tabor, skupna druženja, kavice. Vendar, morda, nam je letošnje leto s svojo veliko lekcijo dalo tudi marsikaj dobrega. Morda bomo bolj znali ceniti kakšno stvar, ki smo jo prej imeli za samoumevno in ji nismo  znali dati vrednosti.

Sigurno smo vsi skupaj naredili velik korak naprej pri uporabi računalniške tehnologije.  Aktivirali smo vse naše ustvarjalne potenciale, ko smo iskali nove metode, načine dela in povezovanja. Vesela in zadovoljna sem, da smo vsemu navkljub sprejemali prave odločitve in ostali trdno medsebojno povezani. Vsak, prav vsak je ostal v Koraku človek z imenom, dostojanstvom in svojo zgodbo. Na to sem ponosna.


Korak je deloval ves čas in trudili smo se, da smo vam bili v oporo tudi takrat, ko fizično nismo mogli in smeli biti skupaj. Občutek zadovoljstva je, da smo v danih okoliščinah naredili vse, kar je bilo v naši moči.

Vsem, prav vsem se zahvaljujem za veliko mero potrpežljivosti, spoštovanje ukrepov in tudi sprejemanje naših odločitev z razumevanjem. Zahvaljujem se vsem, ki ste nas v letošnjem letu z iskrenostjo vprašali: »Kako ste? Mislim na vas!«


Nekoč sem poslušala intervju s Poljakinjo, ki je povedala za njihov običaj, da se na božični večer ob večerji družinski člani med seboj opravičijo in si odpustijo, za vse tisto, kar so si med letom hudega, hote ali nehote, storili ali izrekli. Tudi jaz izrekam opravičilo, če smo kdaj kaj pozabili, zamudili, ga polomili…

Vsem skupaj želim, da v  novo leto odnesemo samo tisto, kar nas je letos obogatilo, naučilo in razveselilo.

Luč vedno premaga temo in veselimo se  objemov. SREČNO!


                                                                  Mateja Korošec, direktoricaŠiritev koncesije in nadomestni programi na daljavo v času prekinitve izvajanja storitve po navodilu MDDSZ v času pandemije COVID-19


Center KORAK za osebe s pridobljeno možgansko poškodbo je zasebni zavod s koncesijo MDDSZ, ki izvaja javno službo za izvajanje socialnovarstvene storitve vodenja, varstva in zaposlitve pod posebnimi pogoji, uporabnikom pa nudi tudi zdravstvene storitve. Je dnevni center, vanj so uporabniki vključeni od ponedeljka do petka med 7.00 in 15.00, v obsegu najmanj 5 ur dnevno.

Center KORAK, Kranj je bil ustanovljen leta 2003, takrat za 15 uporabnikov storitve, v letu 2009 se je število uporabnikov povečalo na 25, sledila pa so leta gospodarske krize, zato zaradi odsotnosti razpisa nadaljnja povečanja števila koncesijskih mest niso bila možna. Število prosilcev, ki so več let zaman čakali na sprejem, se je iz leta v leto povečevalo (v letu 2019 jih je bilo že preko 40), s čimer se jim povzročala nepopravljiva škoda. Neizbežno je namreč dejstvo, da ima oseba, ki utrpi poškodbo možganov, največjo možnost napredka v prvih 6 mesecih od poškodbe, po 12 mesecih od poškodbe pa je napredek v rehabilitaciji že opazno upočasnjen.

V letu 2019 je bil končno objavljen javni razpis za podelitev koncesije za izvajanje socialno varstvene storitve vodenja, varstva in zaposlitve pod posebnimi pogoji. Na omenjenem razpisu smo uspeli in ponosni smo, da smo v letu 2020 lahko pričeli s sprejemom novih uporabnikov. Zdaj ponosno omogočamo dolgotrajno rehabilitacijo 45 osebam po pridobljeni možganski poškodbi. Posledično smo  se s povečanjem števila uporabnikov tudi kadrovsko okrepili, prostorske kapacitete pa smo razširili – poleg pritličja in 1. nadstropja – še v 3. nadstropje Dijaškega in študentskega doma Kranj.
Na tem mestu gre iskrena zahvala vsem donatorjem in prijateljem Centra KORAK, Kranj, ki so z nami že leta in so tudi omogočili, da smo lahko prenovili in opremili prostore, ki so postali bolj funkcionalni in čudoviti.

Usoda pa je hotela, da bo leto 2020 nepozabno – ne zato, ker smo končno lahko dali možnost rehabilitacije večini prosilcev, ki so za to izkazali namero, ampak zato, ker smo po navodilu Ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti v smeri prizadevanj za preprečevanje in obvladovanje širjenja kapljičnih okužb zaradi novega koronavirusa SARS-CoV-2, 13.03.2020, morali do nadaljnjega prekiniti z izvajanjem storitve.

Ker ima prekinitev rehabilitacijskega procesa  negativne učinke tako na nove uporabnike, kot na tiste, ki so v rehabilitacijskem procesu že več let, je vodstvo Centra KORAK, Kranj takoj odreagiralo in vpeljalo nadomestne programe – na daljavo – z namenom nudenja psihosocialne podpore uporabnikom.

Med drugim so bili že v prvih dneh prekinitve uvedeni naslednji ukrepi:

-    Vzpostavili smo dežurne »linije« za uporabnike - če bi v času prekinitve izvajanja storitve potrebovali pomoč, če bi se znašli v stiski oz. bi imeli kakšna vprašanja. Vsem uporabnikom sta bili posredovani dve mobilni telefonski številki in e-naslov.

-    V ponedeljek, 16.3.2020, je strokovno osebje zavoda stopilo v telefonski kontakt z vsemi uporabniki storitve, da je preverilo njihovo počutje, odgovorilo na njihove stiske in jim ponudilo možnost nadaljnjega sodelovanja na daljavo.

-    Strokovno osebje je pričelo spremljati razpoloženje uporabnikov, s tistimi, ki so se znašli v stiski smo razbremenilne razgovore izvajali pogosteje.

-    17.3.2020 je pričel dnevno izhajati Korakov Povezovalec – spletni časopis, katerega so s svojimi prispevki in povratnimi odzivi sooblikovali tudi uporabniki ter njihovi svojci. Eno bistvenih sporočil Korakovega Povezovalca, poleg interaktivnosti, deljenja informacij in konkretnih napotkov za varno bivanje v izrednih okoliščinah je bilo to, da uporabniki niso ostali sami. V času prekinitve izvajanje storitve je izšlo 46 številk omenjenega časopisa.

-    Zelo pomemben program, ki je bil vzpostavljen vzporedno z  začasnim nujnim zaprtjem prostorov Centra KORAK, je bil omogočanje nadaljnjega poteka rehabilitacije v okviru danih možnosti. Z namenom zagotavljanja zdravja, varnosti, ohranjanja samostojnosti in odgovornosti je bil uporabnikom ponujen program, v katerega se je vključila večina uporabnikov. Strokovni delavci iz različnih področij (nevrofizioterapije, delovne terapije, psihologije, socialne pedagogike idr.) so pripravljali individualno prilagojene vaje, katere so uporabniki prejemali 1-3 tedensko preko e-pošte. Strokovni delavci so bili z uporabniki v kontaktu – na voljo - za dodatne napotke in povratne informacije.

Center KORAK, Kranj je bil torej z uporabniki, ki so glede tega predhodno podali strinjanje, konstantno v stiku tako telefonsko kakor tudi po elektronski pošti.

Vsem uporabnikom smo nudili psihosocialno podporo in pomoč ter jim pomagali pri spopadanju z življenjem v okoliščinah izolacije (npr. ureditev medikamentozne terapije, prehrane, vodenje osebnih financ). Nekateri naši uporabniki živijo namreč sami in so zato še toliko bolj ranljivi.

Posledice pandemije koronavirusa so zelo posegle v delovanje našega Centra in izvajane rehabilitacije za uporabnike in z uporabniki. Glede na potrebe oseb s pridobljeno možgansko poškodbo, ki so vključeni v naš Center, smo bili primorani narediti hitre, smiselne, konstruktivne in strokovne spremembe. Veseli smo, da smo Centru KORAK, Kranj razvili uspešen  koncept t.i. telerehabilitacije – rehabilitacije na daljavo za naše uporabnike, ki so se na tak način počutili varne, slišane in so si tako ne-nazadnje lažje osmislili vsakdanjik in ohranjali občutek lastne vrednosti.

A kljub povedanemu se je izkazalo tudi to, da je pri uporabnikih redna, dnevna vključitev v proces rehabilitacije v prostorih Centra nenadomestljiva in da je prihajalo do poslabšanj na različnih področjih njihovega delovanja in počutja. Strokovni tim je tako že pred razglasitvijo konca epidemije pripravil Načrt dela in izvajanja aktivnosti v času epidemije z virusom SARS-CoV-19 v Centru KORAK, Kranj, usposobil kader ter fizično pripravil prostore in tako ustrezno pripravljen, med prvimi, že 25.5.2020, ko glede na obvestilo Ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti ni več veljala omejitev izvajanja storitev, nadaljeval z izvajanjem storitve vodenja, varstva in zaposlitve pod posebnimi pogoji.

Mateja Korošec, Marjan Kalamar
Center KORAK, Kranj


Teden možganov 2020  (v izvirniku Brain Awareness Week)


Teden možganov je mednarodna akcija, ki se odvija tretji teden v marcu in med katero vsako leto organizacije širom sveta pripravijo številne izobraževalne dogodke, katerih namen je osveščanje laične in strokovne javnosti o osebnih in družbenih koristih raziskovanja živčevja. SiNAPSA , Slovensko društvo za nevroznanost, s pomočjo drugih organizacij in posameznikov v tem tednu organizira številna predavanja, delavnice, oglede filmov s komentarjem, likovni natečaj za mlajše in okroglo mizo.
 
Osrednji dogodki so organizirani v Ljubljani, sicer pa se številna predavanja odvijejo v številnih krajih po Sloveniji.
 
Teden možganov 2020 z naslovom “Človek ni otok”, ki bi moral biti izveden tretji teden v marcu 2020, je bil zaradi izrednih razmer in omejitev prestavljen. Izveden bo v novem možnem terminu.

Vse informacije in program dogodkov si lahko preberete na povezavi:
https://www.sinapsa.org/tm/program10. nasvetov za svojce


Ameriška podporna mreža za svojce skozi sliko podaja glavne vidike skrbi za svojce z možgansko poškodbo in jih na takšen način opozarja na pomembne vidike vsakodnevne skrbi za osebo z možgansko poškodbo.

Glavne točke, na katere opozarjajo so naslednje:

1.    Poiščite pomoč drugih svojcev oseb z možgansko poškodbo. Niste sami!
2.    Skrbite za svoje zdravje, zato da boste imeli moč za vsakodnevno skrb za vašega svojca.
3.    Sprejmite ponujeno pomoč in bodite samoiniciativni pri izražanju, kakšno pomoč potrebujete.
4.    Naučite se, kako se učinkovito komunicira z zdravniki.
5.    Bodite odprti za nove tehnologije, ki vam lahko pomagajo pri skrbi za vašega svojca.
6.    Bodite pozorni na znake depresivnosti pri vas samih in ne oklevajte pri iskanju strokovne pomoči, če bi bilo potrebno.
7.    Skrb za osebo z možgansko poškodbo je naporno, zato si vzemite dovolj potrebnih počitkov.
8.    Organizirajte in posodabljajte zdravstvene informacije zato, da je možno do njih kadarkoli dostopati.
9.    Poskrbite, da je dokumentacija urejena.
10.    Bodite zadovoljni s svojimi prizadevanji in s tem, da dajete vse od sebe v eni izmed najtežjih služb.

(Vir: www.caregiveraction.org)

PODARILI PREKO DVA TISOČ KNJIG V SLOVENSKEM JEZIKU


Sklepni dogodek štirinajste
dobrodelne akcije

»Podarimo knjige«


Galerija Družina,
22. april 2015 ob 15.00 uri
Krekov trg 1
Ljubljana

Ljubljana (22. aprila 2015) – Veleposlanik Republike Avstrije v Sloveniji, dr. Clemens Koja, in predsednik Mohorjeve družbe iz Celovca, dekan mag. Ivan Olip, sta danes popoldne v prostorih Galerije Družina  ob zaključku dobrodelne akcije Podarimo knjige sedmim slovenskim nevladnim organizacijam s področja socialnega in humanitarnega dela podarila 2.300 knjig slovenskih in avstrijskih avtorjev v skupni vrednosti preko 50.000 evrov. Dogodka se je med drugimi udeležila predsednica Parlamentarne skupine Slovensko-Avstrijskega prijateljstva, gospa Ljudmila Novak. Knjige sta letošnjim prejemnikom: Center Korak, Cirius Kamnik, Kralji ulice, Skala, Slovenska Karitas, Zveza prijateljev mladine Slovenije in Zveza slovenskih društev v BIH „Evropa zdaj“, simbolično izročila v obliki bona. Slovesnost je s kratkim kulturnim programom in performansom obarvala skupina Skala.

Avstrijski veleposlanik dr. Koja je ob tem izrazil veselje, da se tako ravno v tednu knjige nadaljuje dolgoletna tradicija in da bodo podarjene knjige že v prihodnjih dneh našle pot do zainteresiranih  bralcev vseh starosti, v Sloveniji in tokrat prvič tudi v Bosni in Hercegovini. Dekan Olip, predsednik Mohorjeve, je v svojem govoru poudaril, da je »Mohorjeva družba v Celovcu ponosna, da s to akcijo še naprej izpolnjuje svoje poslanstvo negovanja slovenskega jezika in ohranjanja kulture«.

V akciji, ki že od leta 2002 poteka ob sodelovanju Republike Avstrije – Urada zveznega kanclerja in Mohorjeve družbe v Celovcu, je bilo doslej socialnim in humanitarnim ustanovam podarjenih preko 46.000 izvodov knjig, katerih skupna vrednost presega 700.000 evrov. Ob začetku akcije so knjige prejele slovenske osnovne šole, knjižnice in župnije, v zadnjih letih so prejemniki zlasti nevladne organizacije, ki delujejo na področju lajšanja različnih socialnih stisk državljanov Republike Slovenije, ter različna slovenska društva zunaj Slovenije. Podarimo knjige spodbuja širjenje slovenske knjige tudi med tiste, ki si je zaradi materialne stiske ne morejo kupiti sami.

Letošnji prejemniki so:

Center Korak iz Kranja je zasebni neprofitni zavod, ki izvaja dolgotrajno rehabilitacijo s socialnimi storitvami vodenja, varstva, zaposlitve pod posebnimi pogoji in zdravstvenimi storitvami za osebe s pridobljeno možgansko poškodbo. Center je bil ustanovljen leta 2002 z namenom nudenja celostne psihosocialne pomoči ljudem, ki so si poškodovali možgane v prometnih nesrečah, pri padcih, kot posledica tumorjev, kapi, itd. Del programa je namenjen tudi njihovim svojcem in preventivnemu delovanju v širšem družbenem okolju. Trenutno je v programe vključenih 30 uporabnikov, za njihovo rehabilitacijo pa skrbi 21 zaposlenih. Bon v višini 4.500 evrov je v imenu Centra Korak sprejela direktorica Mateja Korošec.

CIRIUS - Center za izobraževanje, rehabilitacijo in usposabljanje Kamnik je osrednja državna institucija za celovito usposabljanje gibalno oviranih šolskih otrok in mladostnikov v sodobnih, gibalno oviranim prilagojenih šolskih, bivalnih in zdravstvenih prostorih. Trenutno je z odločbo o usmeritvi vključenih v center 162 otrok in mladostnikov. 80 gibalno oviranim otrokom in mladostnikom pa nudimo strokovno pomoč pri izobraževanju in drugih dejavnostih s konkretnim delom ali svetovanjem v domačem, lokalnem okolju. V CIRIUSu si prizadevajo za razvoj sposobnosti in veščin za optimalno samostojno ter odgovorno življenje ob pridobivanju znanj ter ob uspešnem zaključku izobraževalnih programov in ne nazadnje za vključitev mladostnikov v poklicno življenje. V imenu CIRIUSa je bon v višini 4.500 evrov prevzel direktor Goran Pavlič.

Društvo za pomoč in samopomoč brezdomcev Kralji ulice - je samostojna nevladna humanitarna organizacija z nepridobitnimi cilji, ki je bila formalno ustanovljena leta 2005. Združuje strokovnjake in strokovnjakinje ter druge ljudi, ki se ukvarjajo z brezdomstvom in z njim povezanimi pojavi ter posameznike in posameznice, ki brezdomstvo in s tem povezano socialno izključenost doživljajo. To pomeni, da skrbijo za proučevanje, spoznavanje in raziskovanje brezdomstva, za preprečevanje brezdomstva, za izboljševanje življenjskih pogojev brezdomcev in brezdomk, za razvoj praktičnih oblik dela na področju brezdomstva ter za publicistično dejavnost na tem področju. V imenu Kraljev ulice je bon v višini 1.500 evrov prevzel Jože Štefančič.

Zavod Salesianum, OE Skala je zasebna, neprofitna, nevladna organizacija, ki preko organizacijske enote Skala uresničuje mladinsko ulično vzgojo, ki že 20 let deluje v blokovskem naselju Fužine v Ljubljani. Tam živi veliko mladih, ki glede na zgoščenost področja in na socialno-ekonomski status nimajo možnosti za kakovosten osebnostni razvoj in so večino svojega časa prepuščeni sebi in veliko časa preživijo na ulici. Skala s svojim programom gradi na preventivi, tako da nudi mladim možnost, da postanejo aktivni v svojem življenju, da sprejmejo odgovornost za svoje življenje in kasneje tudi v družbi. Svoje poslanstvo uresničujemo preko rednih in izrednih programov: Mladinski center Skala, Mobilni mladinski center Minibus veselja (deluje na Vodmatu in v Fužinah), Kreativni mladinski center in športne aktivnosti (predvsem nogomet). V imenu Skale je bon v višini 4.500 evrov prevzel Rudi Tisel.

Slovenska Karitas - je bila ustanovljena leta 1990 pod takratnim ljubljanskim nadškofom dr. Alojzijem Šuštarjem. Slovenska Karitas izvaja v skupno 459 postojankah specifične socialne programe s skupno 10.000 stalnimi prostovoljci. Njeno glavno poslanstvo je skrb za človekovo dostojanstvo in zagovorništvo revnih. V največji meri se delo Karitas v Sloveniji kaže v skrbi za materialno preživetje socialno ogroženih in ob pomoči ljudem ob naravnih nesrečah. Danes je v njenem imenu bon v višini
€ 10.000 sprejel msgr. mag. Metod Pirih.

Zveza prijateljev mladine Slovenije – ZPM je nevladna, nepridobitna in humanitarna organizacija, ki ustvarja priložnosti in možnosti za višjo raven kakovosti življenja otrok, mladostnikov in družin. Preko 5.000 članov in skoraj 10.000 prostovoljcev je organiziranih v 150-ih društvih. Bistvo ZPM je, da služi otroku in njegovi zdravi rasti. Temu poslanstvu se rade volje pridružimo tudi z akcijo »Podarimo knjige« in jim namenimo knjige v vrednosti € 10.000. Bon je v imenu ZPM sprejela gospa generalna sekretarka gospa Breda Krašna.

Zveza slovenskih društev v Bosni in Hercegovini "Evropa zdaj" – Zveza, ki jo sestavljajo slovenska društva iz Tuzle, Sarajeva, Zenice, Viteza, Breze, Doboja, Kaknja, Prijedora in Banja Luke ima preko 2.000 članov. Ustanovljena je bila leta 2010. Glavna naloga društev pa je ohranjanje slovenskega jezika in kulture. Veseli jih vse večje število otrok in mladih slovenskega porekla, ki se ob pomoči dveh učiteljic iz Slovenije učijo slovenščine. V Tuzli pa poučuje učiteljica, ki tam tudi živi. V imenu "Evropa zdaj" je bon v višini 15.000 evrov prevzel predsednik zveze Darko Mijatovič.


Organizacija:     Avstrijsko veleposlaništvo Ljubljana, Mohorjeva družba v
                       Celovcu

S podporo:        Republika Avstrija – Urad zveznega kanclerja, Mohorjeva
                       družba v Celovcu,Galerija DružinaEVROPSKI DAN EPILEPSIJE; 9.2.2015


Vsako leto drugi ponedeljek v februarju obeležujemo Evropski dan epilepsije. Po definiciji epilepsija predstavlja dvoje ali več epileptičnih napadov, med katerima poteče več kot 24 ur, brez jasnega vzroka, pri čemer je epileptični napad definiran s pomočjo začasnih znakov in simptomov, do katerih pride zaradi nenormalne električne dejavnosti v možganih. Epileptični napadi se med seboj ločijo po vrsti, vzrokih, mestu nastanka. Kljub že obstoječemu znanju o epilepsiji, znanstveniki nadaljujejo raziskovanje tega področja in odkrivajo nova dejstva. V nadaljevanju predstavljamo dognanja o avri.

Avra predstavlja vidno, slušno ali vonjalno doživetje ter psihične, avtonomske ali motorične fenomene pred epileptičnim napadom. Domneva se, da se zgodijo le pred t.i. žariščnim epileptičnim napadom. V eni izmed raziskav izvedeni na ameriški populaciji so s pomočjo dveh vprašalnikov ugotavljali  pojavnost avre. Študija je zajela 798 udeležencev, pri čemer je 112 od 530 udeležencev z generaliziranimi epileptičnimi pojavi na vprašalniku z vprašanji odprtega tipa (spontano navajanje doživljanj po spominu) poročalo o doživetju avre pred napadom. Na vprašalniku, kjer so bili odgovori ponujeni vnaprej (zaprti tip vprašanj) pa se je ta delež celo povečal, saj je kar 64,3% udeležencev z generaliziranimi epileptičnimi napadi poročalo o doživljanju vsaj ene oblike avre. Na osnovi rezultatov so avtorji med drugim zaključili tudi, da je možno, da način beleženja pojavnosti avre, vpliva na zabeleženo nizko prevalenco pri generaliziranih epileptičnih napadih ter da le-ta ni omejena le na žariščne epileptične napade in se tako lahko pojavlja tudi pri generalizirani obliki.


Povezavo do povzetka članka v angleškem jeziku najdete na:
http://www.epilepsy.com/article/2014/10/auras-generalized-epilepsy

Pet velikih odkritij o možganih v letu 2014


Znanstveniki so v preteklem letu odkrili nekaj novih dejstev o delovanju možganov. Kljub novim odkritjem, pa zaključujejo, da je o delovanju možganov še vedno znanega premalo, da bi iz dejstev nastala vseobsegajoča teorija na področju nevroznanosti.


Pet pomembnih dognanj o delovanju možganov preteklega leta je naslednjih:

1.    Na možgane zelo vplivajo procesi, ki se dogajajo v črevesju.
Raziskave so že odkrile povezavo z avtizmom, depresijo in anksioznostjo z mikrobi v črevesju. Preteklo leto pa so se posvečali vprašanju kako mikrobi v črevesju vplivajo na delovanje možganov. Sicer povezavo še preverjajo, kljub temu pa je iz dosedanjih raziskav razvidno, da pri tem igrata veliko vlogo imunski sistem in živec vagus, ki povezuje prebavni trakt z možgani.

2.    Komunikacija s pomočjo telepatije ni znanstvena fantastika.
Preteklo leto so znanstveniki vzpostavili direktno komunikacijo med možgani pri ljudeh, in sicer so v manj kot sekundi uspeli prenesti signale iz možganov ene osebe preko interneta in nato le-te uporabili, da so kontrolirali gibanje roke druge osebe. Dognanje je uporabno pri izumljanju tehnologije, ki bi se lahko uporabljala v primeru nadomeščanja okvarjenih funkcij v možganih.

3.    Znanstveniki so lahko replicirali možganske celice z namenom preučevanja Alzheimerjeve demence.
Znanstveniki so lahko laboratorijsko vzgojili možganske celice z Alzheimerjevo boleznijo, kar jim bo koristilo pri preizkušanju starih in novih zdravil za omenjeno bolezen.

4.    Znanstveniki so lahko spremenili čustveno doživljanje spominov.
Raziskave so potekale na miših, in sicer so jim znanstveniki s pomočjo tehnike, ki vpliva na aktivnost nevronov s pomočjo luči, vsadili lažne spomine in izbrisali obstoječe. Tako so lahko spremenili negativne spomine v pozitivne.

5.    Kljub velikim dognanjem v nevroznanosti, se o delovanju možganov ve še zmeraj malo.
Posamezni vpogledi v delovanje nevronov in njihovih mrež še zmeraj ne dajejo večje slike za dokončno razumevanje delovanja možganov, zato se bo raziskovanje delovanja možganov nadaljevalo tudi v bodoče.

Celoten članek v angleščini je dosegljiv
s klikom tu.
 

 

Delavnica o kavi 

 07.05.2014

Kava. Danes se je v Koraku govorilo o kavi ter dišalo po kavi. Po turški kavi, po espresso kavi, po …. dobri kavi. Zgodovino, pridelovanje, vrste kave skratka vse o kavi nam je predstavil vodja gibanja Experiment no Art = no Fun Matej Martel Režek, ki je svoje znanje, ideje o mitu kave delil z nami. Pokazal nam je pripravo različnih napitkov kave z espress mašinami kot tudi pravilno kuhanje turške, grške, srbske kave. Nam je bilo dano poizkusiti resnično dobro kavo, no tudi dve ali celo tri. Kajti dobri kavi se ni moč upreti. Delavnica nam je odprla nova spoznanja o kavi in na tem mestu pristoji arabski pregovor: kot jo je umetnost pripraviti, tako bi jo morali zaužiti kot umetnino.


Veselje v zdravilnem vrtu

 
13.06.2013

Korakov zdravilni vrt iz dneva v dan dobiva lepšo podobo – pa to ne samo zaradi pisanih cvetlic, urejenih gredic, živobarvnih klopi in z rečnimi kamni ozaljšanih tematskih področji – temveč tudi zaradi
smeha in veselja, ki ga je zdravilni vrt, čeprav še ne dokončan, že prinesel v življenje Centra Korak.

Za začetek z vami podelimo nekaj slik in izjav uporabnikov ob urejanju vrta:

(na slikah niso vedno osebe, ki so dale izjavo, s klikom na sliko le-to lahko povečate)

"Zelo lepo smo uredili gredice, posadili rože, všeč mi je tudi mozaik. Veselim se nove klopi, saj mi bo prišla prav, ko bom slabe volje in se bom lahko umaknil."  (Dejan)

"Vrt je zelo spremenjen. počutim se zelo dobro."  (Matjaž)

"Igranje namiznega tenisa na našem vrtu je postalo še bolj pestro" (Tadej)

"Vrt mi je zelo všeč. Nadpovprečno doterano" (Iztok)

"Najbolj mi je bila všeč zasaditev rožic" (Andrej)

"Rože so čudovita narava, rada jih sadim in presajam. Rada delam na vrtu, to delo je poučno in zabavno" (Nina)

"Povsod je lepo, na našem vrtu je najlepše" (Miro)

Jubilejni Zlati BAZAR

27.11.2012 13:39

Letošnji tradicionalni bazar, ki smo ga poimenovali Zlati BAZAR, je bil odlična priložnost, da smo proslavili 10. obletnico delovanja Centra KORAK. Prijeten ponedeljkov večer smo že drugo leto zapored preživeli v prostorih Kongresnega centra na Brdu pri Kranju, kjer smo se srečali vsi, ki smo tako ali drugače povezani s Korakom.

Mateja Korošec, direktorica Centra Korak                                       
Foto: SonataPHOTOGRAPHICA


V Centru KORAK že od začetka delovanja postavljamo v središče uporabnika in mu poskušamo zagotoviti najboljše pogoje za kvalitetno rehabilitacijo. Kljub nenehni rasti in razvoju se ta usmeritev ni spremenila. Direktorica Centra KORAK Mateja Korošec je v pozdravnem govoru ugotovila, »da je naš strokovni razvoj šel v tisto pravo smer, v skladu z našim poslanstvom, ves čas smo iskali nove metode in pristope«. Zbrane so nagovorili tudi Dragica Bac, generalna direktorica Direktorata za invalide, vojne veterane in žrtve vojnega nasilja, Jelko Kacin, poslanec Evropskega parlamenta ter prof. dr. Jože Vižintin, dekan Visoke šole za dizajn. 


Zlati BAZAR
Foto: SonataPHOTOGRAPHICA

Na prireditvi, ki sta jo povezovala Jelena Jukić Wilfan ter Damijan Perne, sta poleg korakovega pevskega zbora nastopila še Andrej Šifrer in Ravi Shrestha, po odru pa so se sprehodili manekenski pari. Naši uporabniki so bili zadovoljni s programom in vzdušjem na letošnjem bazarju. Nekateri so priznali, da so imeli pri nastopanju malo treme, večina pa jih je pri tem uživala. Matjaž je bazar doživel kot »dovršeno predstavo«.

Zlati BAZAR
Foto: SonataPHOTOGRAPHICA

Zlati BAZAR
Foto: SonataPHOTOGRAPHICA

Zavod za turizem Kranj nam je tudi letos podaril adventne venčke, ki so jih izdelali znani Slovenci. Venčke smo prodajali na prireditvi, izkupiček pa je namenjen Centru KORAK.


Zlati BAZAR
Foto: SonataPHOTOGRAPHICA

Veseli smo, da ste se bazarja udeležili v tako velikem številu in nas podprli z nakupom ročno izdelanih izdelkov, ki so nastali v Centru KORAK in Zaposlitvenemu centru Korak. Še posebej se moramo zahvaliti vsem, ki so omogočili, da je prireditev uspela in vsem, ki podpirajo našo dejavnost.

Zlati BAZAR
Foto: SonataPHOTOGRAPHICA

VEČ FOTOGRAFIJ SI LAHKO OGLEDATE NA NAŠI FACEBOOK STRANI!

Sponzorji prireditve:


Mestna občina Kranj
JGZ Brdo
Visoka šola za dizajn
Pošta Slovenije, PE Kranj

Občina Tržič
ADS-EFEKT, d.o.o.
ALPING, d.o.o.
Arvaj Kranj
Belica Medana
Costella
Cvetličarna Art
Gostilna Ančka
Gostilna Krištof Predoslje
Kavarna in slaščičarna Rendez vous ter Carniola
Kmetija Markuta
Knjigoveštvo Rozman
SonataPHOTOGRAPHICA
Trgovina z drobno galanterijo Vida
Zavod za turizem Kranj
Mos-dent zobna ordinacijo, d.o.o.
SI SPORT
Precisium


Borilne veščine v Centru KORAK

15.05.2012 13:11
Danes je v Centru KORAK potekalo srečanje naših uporabnikov s športniki, ki dosegajo uspehe v svetovnem merilu na področju borilnih veščin.Namen srečanja je bil športno – družabne narave, saj so se uporabnikom Centra KORAK predstavili člani mladinske reprezentance karateistov iz Ajdovščine, ki so si na evropskem mladinskem prvenstvu v Bakuju prislužili dve medalji in kickbokser Gregor Smole, ki se bo v letos boril za svetovno krono v svoji kategoriji. Srečanju so se pridružili tudi mladinci Mladinskega centra Mravljišče, ki so poskrbeli za kulinarično presenečenje.


Pobudnik dogodka je bil ROTARY CLUB MEDVODE (g. Gregor Bergant in g. Miran Perko) s pomočjo soorganizatorjev in ostalih sodelujočih:

EPI–PACK d.o.o., MARTIN AMBROŽ s.p., Center KORAK, Kranj, Bruno Komac (karate klub), Gregor Smole (kick bokser), Mladinski center Mravljišče.Korakova pomlad z Eroiko

30.03.2012 12:18

Lions klub Kranj in Klub En korak več sta v četrtek, 29. marca 2012, v Kulturnem hramu Ignacija Borštnika v Cerkljah na Gorenjskem organizirala dobrodelni koncert Eroike. Trije izjemni vokalisti (Matjaž Robavs, Aljaž Farasin in Metod Žunec) tria Eroika so s kombinacijo talenta, uglajenosti in izjemnih glasovnih zmožnosti predstavili predelave uspešnic v pop opera žanru, razpoložene obiskovalce pa so navdušili tudi s španskimi prepesnitvami. Koncert je bil namenjen zbiranju sredstev za nakup prilagojenega vozila za prevoz uporabnikov Centra Korak, vsak obiskovalec pa je z nakupom vstopnice prispeval 19 evrov. Tisti, ki so si še pravočasno zagotovili vstopnice, so lahko uživali na koncertu, na katerem so nastopajoči na noge spravili celotno dvorano.

 

Foto: Anže Kacin

Center KORAK, dobrodelni koncert Eroike
Foto: Anže Kacin

Na prireditvi, ki jo je že drugič gostil župan Občine Cerklje na Gorenjskem Franc Čebulj, smo opazili več znanih obrazov iz gospodarstva in politike, ki so tudi v preteklosti že večkrat podprli dejavnost Centra KORAK.


Eroika, dobrodelni koncert za Center KORAK Foto: Anže Kacin

Ob tej priložnosti se zahvaljujemo vsem, ki so prispevali z nakupom vstopnice, organizatorjema, pokroviteljem, obiskovalcem, nastopajočim ter vsem ostalim podpornikom, brez katerih včerajšnji večer ne bi bil tako poseben. 

Čajanka z županom, Lionsi in klubovkami

21.12.2011 08:55

V Centru KORAK smo 20. decembra 2011 pripravili čajanko, na kateri so nas obiskali predstavniki Lions kluba Kranj in predstavnice društva Klub En korak več. S čajanko smo predstavili našo dejavnost na drugačen način ter našim partnerjem dali možnost, da se bolje spoznajo z našim delom in našimi uporabniki.Pridružili so se posameznim skupinam (rehabilitacijski in delovni skupini ter zaposlitveni enoti) in skupaj z nami ustvarjali. Izdelovali smo okraske z novoletnimi voščili, s pomočjo kviza izpopolnjevali poznavanje navad in šeg, ki jih prinaša pester decembrski čas ter zrli v prihodnost preko načrtovanja novih izdelkov.Skupno druženje je popestril tudi kranjski župan Mohor Bogataj z obiskom in darili za uporabnike. Zabavno druženje smo zaključili ob čaju, kavi in piškotih.


 

Obiskal nas je Tadej Valjavec

08.12.2011 12:55

Včeraj dopoldne smo se v Centru KORAK družili s kolesarjem Tadejem Valjavcem, ki se s tem športom profesionalno ukvarja že od svojih mladih let, z nami pa je delil izkušnje s svoje pestre kolesarske kariere. 34–letni kolesar, ki sicer prihaja iz okolice Kranja, govori več tujih jezikov, od vseh pa mu še najbolj ustreza španščina. Pravi, da je poznavanje tujih jezikov zanj pravzaprav nuja, saj si s tem pomaga pri sporazumevanju v tujih moštvih, s katerimi nastopa na kolesarskih dirkah.


Tadej Valjavec

Tadejevi rezultati z lestvic najbolj elitnih kolesarskih dirk potrjujejo njegovo vzdržljivost in sposobnost, ki se dobro kažeta tudi pri njegovi najljubši disciplini, v lovu za "pikčasto majico" v gorskih etapah. Že v začetku športne kariere se je na mladinski Giro d'Italia uvrstil na prvo mesto, pa tudi kasneje je zasedal prva mesta na državnih dirkah po Sloveniji. V letih 2004 in 2005 je v nastopih v kraljevski etapi Giro d'Italia zasedel stopničke. Nekaj let kasneje je sledila uvrstitev med prvih deset na dirki Tour de France, kar je bil še en izvrsten dosežek našega gosta, ki se rad spominja prijetnih kolesarskih izkušenj. Tadej pravi, da vse izkušnje vendarle niso pozitivne, a se je pomembno osredotočiti na pozitivne in stremeti k uresničitvi svojih ciljev.
Medtem, ko se je kot edini slovenski kolesar na znamenitem Tour de France med prvo deseterico pripeljal na Elizejske poljane, se je Tadeju sestavila zamisel o dopolnitvi turizma v Triglavskem narodnem parku, kjer dandanes lahko preizkusite njegovo zamisel v Wellness centru Vila Triglav.

 


 

Tadej Valjavec je zelo zanimiv športnik, ki je z veseljem odgovarjal na naša vprašanja. Trenirati je začel v klubu Sava Kranj. H kolesarstvu ga je že v mladih letih spodbudil njegov oče. Pravi, da je po njegovem mnenju trenutno najboljši kolesar Alberto Contador. Za Tadeja je pomembno, da vsak dan trenira za dobro fizično kondicijo, na sami tekmi pa se fokusira na pozitivno psihično naravnanost. Tadej ima dva otroka, ki sta še premlada za ta šport in ju ne sili v kolesarstvo. Najtežje dirke po njegovem mnenju sta Tour de France in Giro d`Italia. Natančnega osebnega rekorda za kolesarski vzpon na Vršič ne ve, zagotovo pa je pod 30-imi minutami. Najvišja hitrost, ki jo je dosegel s kolesom po hribu navzdol pa je bila 120 km/h.

Boštjan


Obisk kolesarja Tadeja Valjavca mi je bil zelo všeč, čeprav ga poznam že več let, saj je skoraj moj sosed. Vse kar sem izvedel o njem mi je povsem novo!

RokyAdi Smolar v Centru KORAK

02.12.2011 11:49

Na prvi decembrski dan nas je s svojim obiskom razveselil slovenski kantavtor in pesnik Adi Smolar. Najprej nas je s prijaznimi besedami pozdravil ob prihodu in ob delu v skupini z nami pokramljal. Za ogrevanje pred nastopom je preizkusil svojo kitaro in ker so strune na kitari prijetno zapele, smo se odpravili v dvorano, kjer se je nadaljevalo srečanje z Adijem. Glasbenikova simpatičnost in njegov nastop sta nas spravila v še boljšo voljo, saj smo skupaj z njim zapeli vsem nam dobro poznane pesmi (Dvajset ljubic, Tagada, Rolica papirja, Bognedaj, da bi crknu televizor,…). Tako smo tudi mi ogreli glasilke, Adi pa nam je na koncu dodal, da se z glasbo lahko prežene tudi slabo voljo. Obisk smo zaključili s skupinskim slikanjem, s čimer smo obeležili še en pester dogodek v Koraku.


Za konec pa še misel: " Z glasbo je mogoče povedati več kot z besedami." (Carl Maria von Weber)

 


Adi nam je zapel devet pesmi iz njegovega dolgega repertoarja. Vsem nam je bil obisk in njegov nastop zelo všeč, vendar malo prekratek.
RokyLetošnji bazar je že za nami

22.11.2011 14:44

Letošnji bazar Zavoda Korak, ki je bil v ponedeljek, 22. novembra 2011, smo pripravili v prostorih kongresnega centra Brdo. Prijazni gostitelji so nam omogočili, da v njihovem čudovitem objektu našo dejavnost in izdelke predstavimo našim prijateljem in podpornikom, ki nam pomagajo, da lahko uporabnikom naših storitev ponudimo čim boljši program rehabilitacije in zaposlitve. Prireditev sta organizirala Klub En korak več ter Zavod Korak, ki je postal Center Korak. V letih svojega delovanja je zavod namreč presegel namen delovanja, zaradi katerega je bil ustanovljen, zato smo ga preimenovali v Center Korak za osebe s pridobljeno možgansko poškodbo, ki bo v prihodnosti nudil še bolj kvalitetno in celostno storitev za osebe s pridobljeno možgansko poškodbo.


Foto: Domen Bizjak

Poleg dveh glasbenih gostov, Jadranke Juras in Aleksandra Mežka, so na odru zapeli tudi uporabniki centra, ki so združeni v Skupino Korak, s pomočjo glasbenikov pod vodstvom Roka in Alenke Liebhart, zapeli nekaj pesmi povezanih s tematiko letošnjega bazarja, ki se je tokrat imenoval Brezčasni bazar, saj srčnega in prostovoljnega dela ni mogoče izmeriti v urah.

Skupina Korak
Foto: Domen Bizjak

Posebna atrakcija letošnjega bazarja je bila modna revija znanih in manj znanih osebnosti, ki so predstavljali ure, ki smo jih izdelali v Centru Korak, Klubu En Korak več ter na Visoki šoli za dizajn, ki nam v zadnjih letih pomaga, da bazar izpade v najlepši luči.

Modna revija
Foto: Domen Bizjak

Na modni reviji so nastopili: Jure Gašpar, zaposlen v Centru Korak, Lado Bizovičar, televizijski voditelj in igralec, Branko Žiberna, direktor Gorenjske gradbene družbe, Marjan Kalamar, socialni delavec v Centru Korak, Franc Čebulj, župan Občine Cerklje, Klemen Janežič, zdravstveni reševalec,
James Hampson, direktor British Councila Slovenije, Jošt Korošec, prostovoljec v Centru Korak, Igor Šoltes, predsednik Računskega sodišča, Damijan Perne, direktor Psihiatrične bolnišnice Begunje, Peter Šalamon, moderator na Radiu Kranj, ter Jelko Kacin, poslanec Evropskega parlamenta.

Na prireditvi, ki jo je vodila Jelena Jukić Wilfan, so zbrane pozdravili predsednica društva Klub En Korak več Hermina Krt, direktorica Centra Korak Mateja Korošec ter veleposlanik Združenega kraljestva v Republiki Sloveniji Andrew Page, ki je govoril v odlični slovenščini.

Veleposlanik Andrew Page
Foto: Anže Kacin

Poleg predstavitve izdelkov, ki so jih izdelali naši uporabniki, nam je Zavod za turizem Kranj prijazno omogočil, da smo na bazarju predstavili tudi adventne vence, ki so jih naredili dijaki v okviru tekmovanja ter znane osebnosti. Na tekmovanju šol so sodelovali dijaki naslednjih šol: Biotehnični center Naklo, Biotehnični center Maribor, Šolski center Ptuj – biotehniška šola, Grm Novo mesto – Center biotehnike in turizma, Srednja škola »Arboretum Opeka« Marčan in Gospodarska škola Čakovec. Izmed znanih osebnosti so vence izdelovali Ivica Arvaj, Jinny Ribič, Miran Rudan, Sanja Grohar in Špela Pretnar.

Prodaja adventnih vencev
Foto: Anže Kacin

Ob prijetnem druženju in kovanju načrtov za prihodnost, smo se še nekaj časa zadržali. Vsem, ki ste prireditev obiskali, se lepo zahvaljujemo.

Facebook galerija


Prireditev so omogočili:2. Bowling turnir za osebe po pridobljeni možganski poškodbi


Zavod Korak je v sredo, 25. maja 2011, ob 9.30 uri organiziral 2. Bowling turnir za osebe po pridobljeni možganski poškodbi, ki je nastal na pobudo našega uporabnika Rokya Kacina. Uporabo prostorov nam je ponudil sodobno opremljen bowling center v Hotelu Marinšek.  Turnirja se je udeležilo 25 uporabnikov Zavoda Zarja, VDC Nova Gorica ter Zavoda Korak. Udeleženci so odigrali dva kroga, največ točk pa je zbral Tadej Udir iz Zavoda Korak, ki je zmagal že na lanskem turnirju. Drugi rezultat je dosegel Andrej Pegan iz Zavoda Zarja, tretji pa je bil Peter Zor, prav tako iz Zavoda Zarja. Turnirju je sledila podelitev nagrad in prijetno druženje. Zahvaljujemo se sponzorjem, ki so omogočili izvedbo turnirja.SPONZORJI:

Hotel Marinšek

Vzajemna
Probanka
Intersport   
Mobitel      
Papirnica Karun
Costella
Simobi
Mika plus            
Weber fasade
Vita center
Zavarovalnica Triglav
Spar


Zavod Korak je v bowling centru Hotela Marinšek v Naklem pri Kranju organiziral 2. Bowling turnir za osebe po pridobljeni možganski poškodbi. Turnirja so se udeležili uporabniki Zavoda Zarja iz Ljubljane, VDC Nova Gorica in seveda iz Zavoda Korak iz Kranja. Vseh tekmovalcev nas je bilo 25 in smo bili porazdeljeni na šest bowling stez. S tekmovanjem smo začeli ob 10. uri. Vsi tekmovalci smo metali dva kroga, kar pomeni vsaj 40 metov. Na koncu preizkušnje je računalnik vse rezultate seštel in tako smo dobili zmagovalca. Zmagovalec je bil ravno tako kot lani uporabnik Zavoda Korak Tadej Udir. Po končani tekmi smo imeli še slovesno razglasitev rezultatov in podelitev medalj in nagrad. Po vsem skupaj so nam v Hotelu Marinšek pripravili še odlično kosilo. Postreženi smo bili s picami. Na koncu se moramo zahvaliti še Hotelu Marinšek, ki nam je brezplačno nudil vse bowling steze in posebno obutev za tekmovalce v bowlingu. Vsi skupaj smo se dogovorili, da bomo takšna in podobna srečanja z bowlingom organizirali še naprej. Vsem nam je bilo prijetno športno dopoldne zelo všeč!
Roky


Korakova pomlad z Urošem Perićem

01.04.2011 14:19
Lions klub Kranj in Klub En korak več sta v četrtek, 31. marca 2011, v Kulturnem hramu Ignacija Borštnika v Cerkljah na Gorenjskem organizirala koncert Uroša Perića, ki je nastopil skupaj s Primož Grašič triom. Koncert je bil namenjen zbiranju sredstev za nakup prilagojenega vozila za prevoz uporabnikov Zavoda Korak, vsak obiskovalec pa je z nakupom vstopnice prispeval 15 evrov.

Foto: Anže Kacin

Tisti, ki so si še pravočasno zagotovili vstopnice, so lahko uživali  v skoraj dvournem koncertu, na katerem smo slišali predvsem blues, jazz in gospel. Nastopajoči so se izkazali z izjemno energijo in kvaliteto, publika pa je vse to hvaležno sprejela. Uroš Perić je z odličnimi interpretacijami in zabavnimi vložki poskrbel za nepozaben večer, kakršnih bi si želeli več tudi v prihodnje.

  Foto: Anže Kacin

Na prireditvi, ki jo je gostil župan Občine Cerklje na Gorenjskem Franc Čebulj, smo opazili več znanih obrazov iz gospodarstva in politike, ki so tudi v preteklosti že večkrat podprli dejavnost Zavoda Korak.
Prireditev so omogočili:

-    Občina Cerklje na Gorenjskem
-    Adriatic Slovenica d.d.
-    Tušmobil d.o.o.
-    Gorenjska banka d.d.
-    Mobitel d.d.
-    Sava d.d.
-    Mestna občina Kranj
-    Občina Bled
-    Občina Preddvor
-    Občina Šenčur
-    Občina Tržič
-    Rotary klub Ljubljana - 25
-    Janja Sajovic, dr. dent. med


DECEMBRSKO KRAMLJANJE V ZAVODU KORAK


Kaj je Koraku prineslo leto 2010? Mogoče navzven nič velikega, pa vendar je bilo letošnje leto za nas izredno pomembno, saj smo svojo energijo usmerjali v razvoj programa, uvedbo novih terapevtskih pristopov in izobraževanje strokovnih delavcev, sodelavcev in prostovoljcev.  Sprejemali smo nove uporabnike, zaposlovali nove sodelavce, prijavljali in pripravljali razvojne  projekte ... in spet zgodba, ki gre v novo leto: čakalna lista, premajhni prostori, novi programi. Delamo, razmišljamo in razvijamo. Ostajamo zavezani svojemu poslanstvu in prav je, da o tem, kar je bilo dobrega, kar bi spremenili in kar si želijo, presodijo tisti, ki jim Korak pripada. Naši uporabniki so svoja doživljanja strnili v naslednjih vrsticah.

»Meni je bilo všeč, ker je šla ena skupina v zgornje nadstropje, ker nas je bilo preveč v enem prostoru. Fajn je bil tudi Bazar. Bolj fajn bi se mi zdelo, če bi imeli več nastopov s skupino, ne le na Bazarju, pa da ne bi bilo toliko panike za delat pri nas. Želim si, da bi se vsake toliko časa organizirali izleti in izhodi.«
(Željko)

»Všeč mi je bilo terapevtsko jahanje, aromaterapija, obravnave in individualno delo. Spremenil bi ločene skupine in (ne)povezanost med uporabniki. Za naprej si želim, da je uporabnik bolj samostojen.«
(Tomaž K.)

»Leto 2010 je bilo nadvse uspešno. Počutje v Koraku je enkratno. Sprejemam zelo nevoščljive izjave od drugih bolnikov, kateri »živijo« v drugih zavodih. Rad bi videl, da bi imeli kombi s klimo.  Želim si, da bi se počutje in razumevanje nadaljevalo v letu 2011.«
(Igor)

»Zelo odlično sem uživala pri delu, strežbi. Spremenila pa bi rada, da bi bilo več takih del.«
(Nina)

»Najboljša se mi je zdela družba; da nihče ni vsiljiv (ne »tišči« vate), da si nekje med »enakimi« in nimaš občutka manjvrednosti. Želim si, da se ne bi nič spremenilo, da bi ostalo prijetno, kot je.« (Frančiška)

»Dobro: izleti na Brdo, v City Park, razstava plazilcev; Izina skupina, angleški krožek; delovna terapija z Anjo, obisk policistov, delo s prostovoljko (plakati ,gasilci,...), obisk znanih osebnosti (Lado Bizovičar in drugi), skupine z Mašo (možgani). Spremenil ne bi nič. Mogoče to, da bi se z zgornjimi večkrat videvali. Želim si: veliko zdravja vsem, tudi sebi, sreče, zadovoljstva; da bi preko Sončka (napotnice) organizirali cenejše jahanje; da bi v Koraku imeli kakšno žival, npr. ribe.«
(Boštjan K.)

»V letu 2010 je bilo v Koraku dobro izdelovanje izdelkov, plavanje in fitnes, pa tudi skupina z Izo in skupina možgani. Če bi se še kaj dodalo, bi bil prenatrpan urnik. V naslednjem letu si želim več izletov.«
(Blaž)

»Všeč mi je bil Poletni tabor, izlet na Brezje v cerkev, novoletni in decemberski program. Za naprej si želim še več izletov.«
(Dejan)

»Všeč mi je vse, želim pa si več naprav za fizioterapijo.«
(Brane)

 » V letu 2010 je bila v Koraku dobra fizioterapija in individualne obravnave pri socialni pedagoginji ter delovnem terapevtu. Za naprej si želim, da se delo nadaljuje v tej smeri, se razvija. Dobro bi bilo zaposliti čimveč ljudi.«
(Iztok)

»Všeč mi je bilo, da sem lahko delal izdelke za prodajo, pa tudi izleti in tabori. Veselim se zimskega in poletnega tabora.«
(Marko)

»Všeč mi je dobro kosilo in možnost izbire, spremenil pa bi organizacijo dela in časovni pritisk.«
(Tadej)

Več o dogajanju v Koraku lahko spremljate na naših spletnih straneh, kjer se trudimo sproti obveščati o vsem dogajanju.
Predstavitev Slovenskega društva za terapijo s pomočjo psov »Tačke pomagačke«

07.12.2010

Sedmega decembra 2010 sta Zavod Korak obiskali terapevtki, ki izvajata terapijo s pomočjo psov iz Društva Tačke pomagačke. To je društvo, ki svoje člane spodbuja, da se pridružijo ali po svoji volji in presoji usposabljajo in s pomočjo svojih psov terapevtsko pomagajo starostnikom, otrokom in vsem ostalim ljudem s posebnimi potrebami ali omejitvami. Seveda sta terapevtki s seboj pripeljali tudi dva psa. Psa sta bila opremljena z pasom na katerih je pisalo od kod prihajajo in kaj sploh so. Tako pomagajo slepim in slabovidnim in drugim ljudem kateri potrebujejo pomoč, ki jo lahko prejmejo od psov. Na koncu sta nam pokazali še nekaj ukazov za pse in kako se le ti odzovejo na takšne ukaze. Predstavitev se nam je zdela koristna, vsi smo se počutili zelo prijetno.  

RokyDECEMBRSKI PROGRAM 2010


Prazniki se naglo približujejo, zato smo tudi v Zavodu Korak pripravili praznični decembrski program, kjer bo potekalo več potopisnih predavanj, obiskali nas bodo tudi Lionsi ter sam župan Mestne občine Kranj, program pa bomo zaključili z zabavo in srečelovom. Sicer je prazničen program stekel že konec novembra (obisk Lada Bizovičarja in Tina Vodopivca, okraševanje prostorov, Miklavževanje), vendar bi vas želeli obvestiti še o nekaterih dogodkih in prireditvah v Koraku, ki se bodo prav tako zgodili decembra in so prikazani v spodnji razpredelnici.

datum    prireditev       
14.12.    potopisno predavanje o Neaplju       
15.12.    obisk župana Mestne občine Kranj       
16.12.    obisk Lionsov (popoldne)      
17.12.    ogled fosilov na Fakulteti za geologijo, Oddelek za  
              paleontologijo v Ljubljani       
20.12.    potopisno predavanje o Indiji in Vietnamu       
22.12.    predavanje Toma Križnarja       
23.12.    zaključna zabava s srečelovom    

Zavod Korak od 24.12.2010 do 2.1.2011 zapira svoja vrata. Tako se bomo ponovno videli v ponedeljek, 3.1.2011.Sprejemanje drugačnosti


V pričakovanju veselega decembra naju je osnovna šola Šenčur v okviru evropskega projekta Sprejemanje drugačnosti povabila na obisk z namenom izvajanja preventivnih delavnic za devete razrede. V tem času se med mladimi poveča uporaba alkohola in s tem tveganje za nesreče. Dvakrat sva obiskala osnovno šolo Šenčur, kjer sva izvedla tri delavnice, odpravila pa sva se tudi na podružnično šolo na Olševek, kjer sva za mlajše poslušalce (od prvega do petega razreda) pripravila nekaj iger na to temo. Namen najinih delavnic je bil opozoriti mlade in otroke na to, da si vsakdo lahko poškoduje možgane, da lahko gre samo za trenutek nepremišljenosti ali nepozornosti. Upava, da so se vsi skupaj naučili kaj novega, midva sva se vsekakor imela lepo!

Sandi in Sonja

Obisk dijakov prvega letnika zdravstvene nege Srednje šole Jesenice


Konec novembra so nas obiskali dijaki prvega letnika zdravstvene nege  Srednje šole Jesenice, katerim smo predstavili naš zavod, nato pa smo skupaj dali prosto pot domišljiji in ustvarjalnosti na kreativnih delavnicah. V začetku decembra smo od njih dobili zanimiv dopis, kako so oni doživeli obisk našega zavoda: pptZAVOD_KORAK_srednja_sola_jesenice (.ppt 3.0MB)Bazar 2010


KO DAJEM, SE MOJE SRCE RAZCVETI V VEČ SRC.
V ČRNO KANE BELA.  RODI SE MAVRICA.
V TEMO SE PRELIJE SVETLOBA. PRINESE RADOST.
DAJANJE JE NIT LJUBEZNI. OD MENE K TEBI.
SRČNI ŠOPEK, V KATEREM JE DOVOLJ OBJEMOV ZA VSE.

To so bile uvodne misli – začetek Korakovega bazarja 2010.
Letošnji bazar smo poimenovali Beli bazar. S tem smo želeli poudariti vodilno nit prireditve, ki je bila vidna v obliki številnih belih izdelkov, ki so jih izdelali Korakovi uporabniki, v obliki belega nakita, ki smo ga na številnih delavnicah izdelovale članice Kluba En korak več, vidna v scenski postavitvi…. Bela, ki je bila zares bela na kontrastni črni podlagi.

Direktorica Zavoda Korak Mateja Korošec in predsednica društva Klub En korak več Hermina Krt sta nagovorili vabljene, med katerimi so bili tudi župani petih gorenjskih občin: Kranja, Bleda, Cerkelj, Preddvora in Tržiča in v uvodnem nagovoru predstavili pomen storitev, ki jih Zavod Korak nudi svojim uporabnikom ter pomen dobrodelnih dejavnosti, ki jih aktivno spodbuja in izvaja društvo Klub En korak več.. Še posebej sta poudarili možnost doniranja 0,5 % dohodnine Zavodu Korak oziroma njegovim uporabnikom.

Beli bazar je bil projekt , ki je nastajal v sodelovanju z ljubljansko Visoko šolo za dizajn. V našo belo zgodbo so vtkale svoje zamisli oblikovalke in oblikovalci, njihove mentorice, neutrudne, vselej polne pozitivne energije, nasmehov in objemov: Jasna Pavlovec Kralj, Mojca Ferše in Almina Durakovič. Vzajemen trud je uresničil idejo Belega bazarja: sceno, vabilo, obleke, idejo nakita.  Skupaj z njimi smo v temo prelivali svetlobo in radostno razpoloženje je raslo iz trenutka v trenutek. Dajanje kot nit ljubezni, nesebičnosti in iskrenosti, ki je v današnjih časih ni ravno na pretek in so zato priložnosti, kot je Korakov bazar,  še posebej dragocene je v svojem nagovoru povzela dekanja Visoke šole za dizajn, arhitektka, docentka Nada Rožmanec Matičič.

Kot vsako leto doslej, smo v program vpletli tudi glasbo. Letos nas je s svojim nastopom presenetil in povsem navdušil Samo Kozlevčar, študent notranjega oblikovanja na Visoki šoli za dizajn v Ljubljani (še en prispevek VŠD). Violinist, pevec, igralec in oblikovalec, ki prihaja iz glasbene družine Kozlevčar. Že kot petletni deček je navduševal slovensko publiko kot solist vokalne skupine Pinocchio, odigral nekaj glavnih vlog v mladinskih filmih in posodil glas nekaj risanim filmom in reklamam. Še več: Samo Kozlevčar je član razprodane zasedbe Perpetuum Jazzile. Tadeja Tomlje, dijakinja Gimnazije Kranj je zablestela v drugem delu našega programa s svojim izjemnim vokalom in nastopom, ki je sprožil zares izjemen aplavz. Seveda pa je bil glasbeni vrhunec nastop skupine Korak s spremljevalci. Solze v očeh in ganjenost na obrazih vabljene publike so povedali več kot besede.

Najbolj bučen aplavz pa so brez dvoma požele manekenke, znane Gorenjke v kreacijah VŠD (Visoke šole za dizajn). V svojem izhodu so predstavile nakit, ki je nastajal na večernih delavnicah članic društva.

Uradni del prireditve smo zaključili nastopajoči skupaj s publiko: zapeli smo Rožico mojega srca. In to je bil uvod v družabni del prireditve. Zaživele so stojnice. Brbotanje besed, glasov, smeha, navdušenja…


Za zaključek: "Belo simbolizira neskončno stvariteljsko moč, čistost in vsepronicljivost – zmago." Vsi mi si želimo, da bi bili zmagovalci položaja, v katerem so se znašli Korakovci. Zanje in zaradi njih smo bili v ponedeljek 22. novembra 2010 v avli Mestne občine Kranj. Z njimi skupaj. Tanja, Mateja, Anica, Tanja, Anja…… so z njimi in zanje vsak dan. V smehu in z njihovimi tegobami. Ne pozabimo, da je bil ta večer Korakov večer, da smo prišli  zaradi Koraka. Zaradi tistega enega več, ki ga lahko naredijo.
»Ob letu osorej se spet vidimo!« je rekla Hermina Krt, predsednica društva Klub En korak več.

P.s.1.: Pokroviteljstvo prireditve smo, skladno s tradicijo, ki jo je začela Tanja Perne, uspešno posredovali novoizvoljenemu kranjskemu županu Mohorju Bogataju oziroma predali novi materi županji, zdravnici Branki Bizjak.


P.s. 2.: Plod truda naših večernih delavnic (vodstvo Barba Štembergar in Tanja Korošec) so v kreacijah VŠD predstavile manekenke in dodale še vsaka svojo misel:

- Blanka Farčnik, vodja trženja v družbi SI SPORT d.o.o.
        moto: Dejanja, ne besede!
    - Renata Škrjanc,  novinarka Žurnala24; moto: en korak za tisoče srečnih korakov!
    - Janja Sajovic, zobozdravnica, moto: Svet je lep!
    - Hermina Krt, direktorica poslovne enote Probanke;  misel:  " Bodi sprememba, ki si     jo želiš videti v svetu." 
    - Janja Roblek, Predsednica Slovenskega sodniškega društva ter okrožna sodnica v Kranju; moto: Bodi zvest samemu sebi!
   - Tanja Perne, direktorica družinskega podjetja Precisium; moto: Življenje je kot spuščanje po divji reki. Hudo zanimivo, če ti veslo ne uide iz rok.
   - Sonja Toporš, prostovoljka v Zavodu Korak; moto: Vse se da, če se hoče!
   - Miša, Mileva Miškovič, vodja referata Visoke šole za dizajn; moto: Biti, ne bati!
   -Tina Brezar, izvozni referent v Gorenjskem tisku; moto: Imejmo se radi in se spoštujmo!

Nit iz misli se je pletla še naprej. Dodajali so jih obiskovalci: Življenje je lepo, le rad ga moraš imeti.
Življenje vedno ponuja priložnosti… Nase, zase, vase… Zdravja, milosti, spoštovanja… Naj sije sonce za vse.  Izkoristi vsak dan, kot da je zadnji…
Spomini so hrana za sanje, če hočeš pridi vanje.  (Barba)
Dokler nimamo vsi ljudje enakih možnosti za srečno življenje, ne moremo reči, da smo civilizirani. (Petra Puhar) Uživaj vsak dan.

Zapisala: Jelena Jukič Wilfan

S klikom "TU" si oglejte, kdo je omogočil izvedbo prireditve Beli bazar in kdo so bili donatorji Zavoda Korak, Kranj, v letu 2010.

SVETOVNI DAN SPOMINA NA ŽRTVE PROMETNIH NESREČ

5.11.2010


Ob Svetovnem dnevu spomina na žrtve prometnih nesreč ki ga obeležujemo 21. novembra, se pridružujemo vseslovenski akciji, ki jo organizira Zavod Varna pot. Vabimo vas, da se pridružite aktivnostim, ki bodo potekale 20. novembra 2010, v Kranju na Slovenskem trgu oziroma da na ta dan v svojem domu prižgete svečo v spomin na žrtve prometnih nesreč.

Svetovni dan spomina na žrtve prometnih nesreč je pomemben, saj s pridobljeno pozornostjo predstavlja spodbudo in poziv državi za izvajanje nacionalnih programov, povezuje žrtve prometnih nesreč po vsem svetu, družbi sporoča, da so posledice prometnih nesreč nesprejemljive in tako deluje preventivno na tem področju. Slogan letošnjega svetovnega dneva spomina na žrtve prometnih nesreč poteka pod sloganom: »Dobre želje uresničujmo z dejanji!«.

HIPOTERAPIJA

28.10.2010

V četrtek, 28. oktobra 2010, smo se odpravili proti Lescam, ki ležijo severo-zahodno od Ljubljane. Tja smo šli z namenom spoznati konje in hipoterapijo.
In kaj je hipoterapija? Ta beseda je sestavljena iz dveh grških in sicer: hippos [gr. konj] in therepeia [ zdravljenje]. Hipoterapija je oblika medicinsko-fizioterapevtskega zdravljenja, kjer konj s svojim tridimenzionalnim gibanjem vpliva na jahača. Zraven pa je ponavadi terapevt, ki usklajuje pacientove odzive na konjevo gibanje glede na želene učinke. Pozitivni učinki te terapije so vidni na telesnem, socialnem, duševnem in emocionalnem področju stanja jahača. Hipoterapija je primerna za osebe:
Ki imajo bolezni na centralnem ali perifernem živčevju
Ki imajo bolezni na gibalnem aparatu
Ki imajo genetske motnje
Ki imajo ortopedske motnje
Ki potrebujejo rehabilitacijo po možganski kapi
Ki potrebujejo rehabilitacijo po nesrečah
Učinki hipoterapije pa so:
Uravnavanje mišičnega tonusa
Izboljšanje ravnotežja, reakcijskih in koordinacijskih sposobnosti
Povečanje gibljivosti medeničnega dela, kar pa vpliva tudi na gibljivost kolkov ter pomaga ohranjevati ravnotežje hrbtenice
Stabilizacija trupa z udi in stabilizacija in mobilizacija glave
Olajšano učenje neodvisne hoje, stoje in sedenja
Ko smo prišli na hipodrom Lesce, so nas tam prijazno sprejeli. Najprej smo šli pogledat konje, ki smo jih tudi malo očistili, in hlev. Nato pa smo se odpravili na jahališče kjer jahajo otroci. A mi smo izvajali bolj terapevtsko jahanje, ki nam je v prvi vrsti bolj koristilo. Tam je imel vsak priliko poizkusiti jahati, in moram reči, da je bilo super doživetje, kar boste videli tudi na slikah. Stik z konjem je bila za vsakega od nas posebna izkušnja, saj nas je individualno srečanje z konjem zelo pomirilo, a hkrati zelo vznemirilo, saj nas je bila večina prvič na konju. Upal bi reči, da si vsak od nas potihem želi, da bi imel Zavod Korak prostor za konja in bi lahko tu izvajali tudi takšne vrste terapije, upam da se bo želja nekoč uresničila. Zato se zavodu Korak moramo zahvaliti za to prelepo izkušnjo. Hvala vam.

Tomaž Klemenc


DRŽAVNO PRVENSTVO V BOWLINGU ZA INVALIDE

 04.10.2010


Prvič smo odšli na trening 23. septembra v Bowling klub 10 v Kranj, kjer smo vsi ugotovili, da radi bowlamo, zato smo se odločili, da vajo ponovimo še 30. septembra na isti lokaciji. Ker nam je šlo zelo dobro, smo četrtega oktobra 2010 brez skrbi ob osmi uri zjutraj odšli v Ljubljano in potem naprej v Bowling klub 300. Tam smo imeli državno prvenstvo v bowlingu za invalide 2010. Član naše ekipe uporabnikov, Tadej je na koncu tudi postal državni prvak! Nazaj v Kranj smo se vrnili že ob trinajsti uri. Z državnim prvenstvom v bowlingu za invalide smo bili vsi zelo zadovoljni.KAJ PA NAŠ VRT?

17.09.2010


V okviru študijskega krožka Kaj pa naš vrt? smo s sodelovanjem vrtnarja Janija iz Zarje v predpočitniškem času naredili idejno zasnovo za zasaditev okrasne gredice, pušpanove ograje in dvignjenih zeliščnih gredic, ki jih bodo lahko oskrbovali tudi uporabniki na invalidskih vozičkih. Po počitnicah smo pridno prijeli za vrtno orodje in uspešno dokončali zasaditev okrasnih rastlin, med katerimi kraljuje gredica z zimzeleno azelejo in rododendronom. Med zimskim časom bomo pretresali svoje vrtnarske ideje, spomladi pa veselo nadaljevali z izdelavo in zasaditvijo dvignjenih gredic.PESTRO SEPTEMBRSKO DOGAJANJE V KORAKU

 16.09.2010


Pisani september je bil že pravi začetek v naše raznovrstne dejavnosti. Naučili smo se nabirati zdravilne rastlinice in jih posušili za čaj, vse skupaj pa z navodili za uporabo zapakirali v darilne vrečke, ki smo jih sami zašili in potiskali z okrasnim znakom. Predstavili smo nove načrte za delo in uporabnikom ponudili različne skupine v katerih lahko sodelujejo. Veliko zanimanja je pritegnila študijska skupina Možgani, kjer bomo Korakovci spoznavali zgradbo in delovanje možganov ter s tem dobili nov vpogled v delovanje človekovega telesa. Za kulturno popestritev pa smo obiskali razstavo akademskega slikarja Emrika Bernarda in si v galeriji Prešernovih nagrajencev ogledali tudi kratek dokumentarni film v katerem je slikar sam prestavil svoje delo. Poleg vseh zunanjih aktivnostih pa smo ves čas tudi pridno ustvarjali v kreativnih delavnicah, saj se Bazar na katerem bomo predstavili svoje izdelke hitro približuje!


POHOD NA JOŠTA

15.09.2010


Napovedano lepo
vreme nas je premamilo, zato smo hiteli izkoristiti zadnje sončne dni in se odpravili na Jošta. Majda, Blaž in Robi so takole opisali pohodniško izkušnjo:

Danes smo Korakovci odšli na izlet na Jošta. Večina nas je šla peš po gozdni poti. Imeli smo zelo lepo vreme, zato nas je na vrhu pričakal lep razgled – na vzhodu smo videli Kranj z okolico, na zahodu pa Julijske Alpe s Triglavom. Ob kavi in čaju smo prijetno poklepetali, nato pa smo se odpravili nazaj.

ZAKLJUČNI IZLET IN KOPANJE NA BLEDU

23.07.2010


V sredo smo se odpravili na zaključni izlet na Bled. Pridružila sta se nam tudi dva prostovoljca organizacije Sonce v srcu, s katerima sodelujemo na študijskem krožku angleščine in ki sta z nami med vožnjo delila par poprej neznanih zanimivosti o Bledu. Večina Korakovcev se je odpravila na kopanje v Zako, ostali pa so se odpravili na sprehod. Sprehajalci smo na naši poti imeli priložnost videti uspešen ulov polmetrskega krapa. Izlet na Bled pa ne bi bil popoln, če se ne bi posladkali še s slavnimi blejskimi kremnimi rezinami. Nato smo se dobre volje, polni vtisov in zadovoljni z izletom odpravili proti domu.


Rokyjevo doživljanje izleta:

V sredo 21. julija 2010 nas je že ob osmi uri  pred Zavodom Korak čakal avtobus, ki nas je peljal na Bled na zaključni izlet delovne sezone. Nekateri so šli le na sprehod okrog Blejskega jezera, drugi pa smo se šli kopat v Blejsko kopališče Zaka. Čas je minil zelo hitro. Tam smo pojedli lunch pakete, ki smo jih vzeli s seboj. Po nas pa je avtobus prišel šele dvajset minut pred štirinajsto uro. Vsem nam je bil zaključni izlet zelo všeč.

SKUPNA ZGODBA VŠD IN ZAVODA KORAK, KRANJ

13.07.2010

V akademskem letu 2009/10 se je začela skupna zgodba medsebojnega sodelovanja Visoke šole za dizajn iz Ljubljane in Zavoda za varstvo in rehabilitacijo po poškodbi glave Korak. Poimenovali smo jo DamDaš. Oblikovalci Visoke šole za dizajn, Jasna Kralj Pavlovec , Mojca Perše, Almina Durakovič, Luka Kern, Mateja Jagodic  in Maja Kogovšek, so pripravili idejne predloge za izvedbo unikatnih predmetov, ki jih uporabniki  Zavoda Korak iz Kranja v programu zaposlitve pod posebnimi pogoji in kreativnih tehnik izdelujejo  pod vodstvom Tanje Korošec.  

                              Visoka šola za dizajn s svojimi kreativnimi idejami sodeluje tudi pri pripravi
novoletnega bazarja v organizaciji Zavoda Korak in Društva En korak več, ki bo 22. novembra 2010.

Prvi zanimivi izdelki so že tu.
QUICHE LORRAINE

17.06.2010

Zadnji študijski krožek »Bridge« v mesecu juniju 2010 smo popestrili s peko Francoskega peciva Quiche Lorraine, to je okusna jed (ali predjed) nadevana z mesom ali z zelenjavo in prelita z bogato smetanovo kremo. Najprej smo razvaljali testo, naribali sir, narezali meso, paradižnik in pripravili polivko iz jajc, mleka in kisle smetane. Testo smo najprej malo popekli, nato smo ga namazali z gorčico in na to naložili meso ali paradižnik. Po vrhu pa smo potresli nariban sir. Na koncu smo dali vse skupaj v pečico popeči še za kratek čas. In že je bilo popečeno in na naših krožnikih. Zelo zadovoljni smo vse pojedli in si zaželeli, da bi takšne kuharske in pekarske ure ob hkratnem učenju angleškega jezika še kdaj ponovili. Če vas zanima recept, nam pišite!

Roky
USTVARJALNA DELAVNICA V KORAKU

10.06.2010

Četrtek, 10. junij. Omizje zbranih deklet. Ne le deklet, saj nam je družbo delal predstavnik moškega spola gospod Marjan.
Pod budnim in strokovnim vodstvom Tanje so iz bele gline izpod naših prstov prihajali prvi izdelki za jesenski Bazar v belem. Seveda so bili nekateri narejeni zelo natančno, na primer Janjini (zobozdravniška preciznost pač), prav vsi pa z veliko pozornosti in z dobrim namenom. Oblikovanje gline nikakor ni enostavno, je pa glina topel in prijazen material. Na tokratni delavnici smo pozornost namenili predvsem nakitu, saj naj bi članice društva Klub En-korak-več na jesenskem bazarju imele svojo stojnico; nakit, ki bo predvsem v beli barvi v skladu z letošnjim sloganom, pa naj bi tudi nosile.
Naše druženje je minilo v znamenju prijetnega klepeta, veliko sproščenega smeha in tako kot vedno ob odlični kavi. »Kavo bom«, je rekla Barba Štemberger, ko nas je, nasmejana, obiskala in si kritično ogledala naše izdelke.
In: ne, to nikakor ni bila zadnja delavnica, saj izdelkov še nimamo dovolj. Tako naj bo to kratko (s)poročilce namenjeno vsem »klubovkam«. Naslednjič se nam pridružite. Ugotovile boste: da so Korakovi varovanci pravi mojstri; da so izdelki Korakovih varovancev prečudoviti in da je vanje vloženega ogromno truda in dela – njihovega in njihovih mentorjev. Da so nam lahko vsi skupaj za vzor.
ZAVOD NAPREJ MARIBOR ODSLEJ TUDI V MURSKI SOBOTI

14.05.2010

14. maja 2010 smo že ob sedmi uri krenili z avtobusom v smeri Ljubljane, kamor smo šli še po sedm Zarjanov. Pot smo nadaljevali v smeri Murske sobote, kamor smo prispeli že pred enajsto uro. Ko smo se posedli smo prisluhnili Jasni Vešligaj Damiš direktorici Mariborskega Zavoda Naprej. Potem so nastopali pevci in igralci iz Zavoda Naprej. Nekaj besed pa je povedal še predstavnik ministrstva za delo, družino in socialne zadeve, g. Uršič. Kmalu je sledilo slovesno rezanje traku in blagoslov prostorov. Sledil je ogled prostorov in slavnostno kosilo z odojkom, bogračem, klobasami in veliko vrstami peciva. 30 minut po trinajsti uri pa smo se že vkrcali v naš avtobus, ki nas je polne lepih vtisov odpeljal nazaj proti domu.

RokyOBISK PRIJATELJEV IZ LEK-a

05.05.2010

Danes petega maja 2010 nas je v Zavodu Korak obiskalo sedem prostovoljcev iz tovarne Lek. Najprej smo nameravali zunaj pred zavodom tlakovati del "našega malega parka", a nam je deževno vreme to preprečilo. Zato so nam najprej s pomočjo izvrstnih posnetkov predstavili  popotovanje po Šri Lanki in Indiji, kasneje pa so nam pomagali pri kreativnih delavnicah. Pomagali so nam pri izdelovanju voščilnic, izdelovanju iz gline in izdelovanju nakita. Čas je minil zelo hitro in vsi se že veselimo morebitnega druženja drugo leto. Hvala vam za lep dan.

Roky


OBISK MINISTRA ZA DELO, DRUŽINO IN SOCIALNE ZADEVE

20.04.2010

V sklopu obiska vlade na Gorenjskem smo imeli danes veliko čast gostiti tudi prof. dr. Ivana Svetlika, ministra za delo, družino in socialne zadeve. Priprave za njegov obisk so se pričele že prejšnji teden. Odločili smo se, da posebej za njega pripravimo zahvalno pismo, pri čemer smo sodelovali vsi Korakovci. V pismu ministru smo dobili priložnost izraziti, kako smo zadovoljni z utripom v Koraku in tudi to, kar še pogrešamo. Ob tako pomembnem obisku smo občutili nekaj zaskrbljenosti, vendar smo se ob ministrovi prijaznosti hitro sprostili in ministru brez treme predali zahvalno pismo ter podarili stekleno posodo.


DAN ODPRTIH VRAT ZA STROKOVNE DELAVCE

20.04.2010

Strokovnim delavcem, ki prihajajo iz Gorenjske regije in se pri svojem delu srečujejo tudi z osebami po pridobljeni poškodbi možganov smo želeli bolj podrobno predstaviti naše delo in utrip v Zavodu Korak, zato smo za njih organizirali dan odprtih vrat. Udeleženci so si najprej ogledali predstavitveni film, nato je sledila predstavitev programa ter intervju z Blažem, ki je z vsemi prisotnimi zelo pogumno delil svoje izkušnje in požel velik aplavz kot priznanje in spodbudo za prihodnost. Sledil je ogled terapevtskih prostorov in pogovor z zaposlenimi. Srečanje se je zaključilo zelo pozitivno in v pripravljenosti za sodelovanje med različnimi organizacijami.


DOGAJANJE V APRILU


"ČISTILNA AKCIJA"

16.04.2010


Kmalu se bo zgodila največja prostovoljna okoljska akcija v zgodovini Slovenije. Prostovoljci bodo po vsej Sloveniji očistili divja odlagališča odpadkov ter okolice šol, vrtcev, naselij in sprehajalnih poti. V Sloveniji naj bi bilo divjih odlagališč toliko kot sta veliki površini dveh Bohinjskih jezer. Tudi Korakovci smo se odločili podpreti vseslovensko akcijo »Očistimo Slovenijo v enem dnevu« ter po svojih močeh prispevati k bolj čistemu okolju, zato smo očistili okolico Zavoda Korak.»PIRHANJE«

09.04.2010

Pred velikonočnimi prazniki smo bili v Zavodu Korak vsi zelo zaposleni. Nekateri z izdelavo velikonočnih izdelkov (pirhi, zajčki, butarice, velikonočne čestitke…), katere smo nato tudi uspešno prodali. Spet drugi s projektom o Veliki noči. V sklopu le-tega smo se tudi spomnili na velikonočne igre (štrucanje, zbijanje pirhov, iskanje pirhov, sekanje, valicanje…). Te so se nam zdele vsem zelo zabavne, zato smo v torek 6.4.2010 imeli tekmovanje v valicanju pirhov.DONACIJA SLOVENSKEGA MEDNARODNEGA ZDRUŽENJA ŽENSK SILA

07.04.2010

S pomočjo donacije Slovenskega mednarodnega združenja žensk SILA smo bogatejši za peč za žganje stekla in gline ter električno stojko, ki našim uporabnikom pomaga pri vzdrževanju stoječega položaja in urjenju ravnotežnostnih funkcij. Da bi še bolj podrobno spoznali naše delo smo jih povabili v Korak, kjer smo jim v zahvalo priredili kratek glasbeno-kulturni program. V glasbenih točkah so se predstavili Sandi na bobnih, Uroš na bas kitari, Željko na afriških bobnih, Rok na kitari, Roky, Klavdija, Andrej in Polona. Sveže odkriti glasbeni talenti so odigrali »Kekčevo pesem«, »Na Robleku« in »A boš kaj mene rada imela«, vokale pa jim je posodila Polona. Željko je odlično odbobnal in zapel pesem »20 ljubic«, glasbeno dogajanje pa je popestril Roky z zabavno zgodbico. Trema nastopajočih, po njihovem pripovedovanju, ni bila velika, saj so pred nastopom veliko vadili in se pripravljali, zaradi česar so tudi suvereno izpeljali svoj nastop ter z veseljem ugotovili, da je dogodek uspel.


VELIKONOČNE BUTARICE

 18.03.2010


Približuje se praznovanje Velike noči, ki je polno velikonočne simbolike in tradicije. Mednje zagotovo spadajo tudi velikonočne butarice, ki smo jih za vas izdelali tudi v Zavodu Korak. Vabimo vas, da se nam pridružite v nedeljo, 21.marca 2010, pred župnijo Kranj – Šmartin na Baragovem trgu 1 v Kranju, kjer boste lahko od 7.30. ure naprej kupili velikonočne butarice treh različnih velikosti. Cena butarice je odvisna od njene velikosti in znaša od 6 do 8 evrov.

 

Velikonočne butarice boste lahko kupili tudi v prihajajočem tednu, in sicer vsak delovni dan od 9. do 15. ure, v Zdravstvenem domu v Kranju.

 

Za vse informacije smo vam na voljo na telefonski številki 04/28 18 620 oziroma na elektronskem naslovu delavnica@zavod-korak.si.

 

KORAKOVCI Z NOVO KUHINJO!

25.02.2010

V prvem nadstropju se lahko korakovci pohvalimo z veliko pridobitvijo. Dobili smo namreč novo kuhinjo in kot se tudi spodobi, smo imeli slavnostno otvoritev. Odločili smo se, da na ta veseli trenutek povabimo kolege iz spodnjega nadstropja in načrtovanje se je pričelo. Napisali smo vabilo s katerim smo jih povabili na srečanje s čajem in pecivom, seveda vse z namenom, da se pohvalimo s kuhinjo. Tako smo v novi pečisi spekli biskvit, na indukcijski plošči skuhali čaj, za presenečenje pa sta poskrbela harmonikaš in kitarist. Z veselimi vižami sta poskrbela za židano vzdušje, germanske apetite pa smo si potešili s pecivom iz Korakove pekarne dobrih slaščic. Krščenje naše kuhinje se je končalo po uri in pol, ko smo se razšli z nasmehi na obrazu in s pesmijo v srcih.PUSTNO RAJANJE!

16.02.2010

V torek 16.2.2010 se je pri nas dogajalo nekaj čudnega. Po prostorih so hodile čarovnice, sprehajale so se domine, norčije so zganjali klovni, … Ni mi bilo jasno, ali sanjam, ali pa… Saj res! Danes je pustni torek. Ni druge, našemit se je treba in zabava se lahko prične. Na pustno rajanje smo povabili tudi kolege iz Zarje in skupaj smo plesali na glasbo, ki nam jo je vrtel gospod Albert Einstein. Vedno znova nas je presenečal z bolj ali manj znanimi komadi, a naš hudiček je poznal praktično vsa besedila in je zraven pel, da ga je bilo kar veselje gledat. Po dobri uri rajanja smo se posladkali s krofi in sokom, saj smo med plesom izgubili ogromno energije. Žal je bilo vsega kar prehitro konec, saj so se Zarjani morali vrniti v Ljubljano, nas pa je tudi pričel premamljati vonj iz kuhinje. Tako smo za to leto pusta pokopali in priklicali pomlad v deželo.
Vitezi vztrajnosti


Še vedno v daljavi odmeva bobnanje pogumnih vojakov,
čutim prihod vojske, majhne pa vendar odločne,
na ramenih jim slonijo poškodovana kopja izvora misli,
ob pasovih jim visijo skrhani meči diktatorjev teles,
pa vendar korakajo, korakajo in korakajo.
Njihov korak je počasen, je grozljiv, je odločno počasen.

Moje občudovanje se kot begavi Feniks dviga proti nebu.
Bobnanje pogumnih
vojakov mu daje veter v krila.
Ob molku premisleka, se mojemu pogledu odpira nova slika.

Oprema vitezov človeškega dostojanstva se blešči,
oklepi se svetijo v zlati barvi nerjaveče vztrajnosti,
na ščitih zavedanja so vrezane besede:
"Naj se vam ošilijo kopja,
naj se vam nabrusijo meči,
za vašimi ščiti naj obzorje prekrije blesk vaših oklepov.
Bodite srečni moji vitezi - zaradi zmag v najtežjih bitkah!"

Damjan Ahačič
(Predsednik lionistov)


(G. Damjan je pesem posvetil bobnarjem in ostalim prijateljem iz zavoda Korak v spomin na srečanje 22.12.2009)


Bazar 2009

30.11.2009


Bazar 2009 je uspel. To lahko potrdi več kot 300 obiskovalcev, to lahko potrdi izjemno pozitivna energija na prireditvi, to lahko potrdi tako bogat in živobarven program kot nastopajoči, ki so ga več kot odlično izvedli ... in to nenazadnje lahko potrdi tudi prodaja adventnih in novoletnih aranžmajev ter drugih izdelkov, ki smo jih pripravili v Zavodu Korak v sodelovanju s kranjskimi cvetličarji. (Več slik...)


Nastopajoči na prireditvi,ki jo je povezovala Jelena Jukič Wilfan so bili:


- APZ France Prešeren,
- Romana Krajnčan in Steve Klink,
- Brane Skubic,
- "Klubovke",
- Korakova skupina bobnarjev ter David in Roky, ki sta obiskovalce pozdravila z igranjem na lajno.

Lep večer, katerega namen je bila tudi zahvala vsem, ki so v letu 2009 28-im uporabnikom našega zavoda omogočili boljše življenje in pogoje za čimbolj samostojno življenje v novih prostorih, smo zaključili s sproščenim druženjem in klepetom ob pogostitvi.

2. dobrodelno prireditev Bazar 2009 so omogočili:
- JGZ Protokolarne storitve Brdo
- Mestna občina Kranj
- Costella
- Medium tisk & design
- ADS Efekt
- Refresh Eva Remškar u.d.i.a.


Rožica prebudi pomlad

16.11.2009


Romana Krajnčan je svojo novo pesem, za katero je besedilo napisal Rok Kacin - Roky, v svet pospremila s temi besedami:

Prepričana sem, da glasba združuje in verjamem, da nas bo tudi naša Rožica še bolj povezala. Ideja za pesem se mi je porodila čisto spontano, ob prebiranju Rokovih pesmi. Začutila sem, da bi uglasbljena pesem povezala varovance in vse nas, ki podpiramo razvoj in delovanje Zavoda Korak.
Zelo sem si želela, da bi pesem tudi posneli, v studiu in da bi bila en lep spomin za zmeraj.... Ker dobre misli in iskrene želje rodijo najlepše sadove nam je to tudi uspelo. Tu gre posebna zahvala mojim prijateljem, odličnim glasbenikom z velikim srcem: Igorju Potočniku, mojim trem fantom Lojzetu, Kristijanu in Žiganu in Simoni Franko, ki so s svojo dobro voljo poskrbeli, da jo imamo! Svojo Rožico!
Zapojte in veselite se skupaj z nami!
Rada vas imam, dragi korakovci!


Pesmi lahko prisluhnete s klikom na: mp3Rozica_ (.mp3 5.3MB)

Na naši spletni strani pa vam je na voljo tudi notni zapis: pdfROZICA_za_zbor (.pdf 49KB)

OSNOVNI PODATKI O PESMI:

ROŽICA PREBUDI POMLAD
besedilo: Rok Kacin - Roky
glasba: Romana & Lojze Krajnčan
Poje : Romana Krajnčan
Zbor : Simona Franko Vodopivec, Žigan Krajnčan, Romana Krajnčan
Vse kitare : Igor Potočnik
Tolkala: Kristijan Krajnčan
tonski mojster : Igor Potočnik
Posneto v studio Poet (november 2009)


16. november - svetovni dan spomina na žrtve prometnih nesreč


V povezavi s svetovnim dnem spomina na žrtve prometnih nesreč bi radi izpostavili dve aktivnosti - preventivno akcijo Zavoda Korak, ki bo izvedena v ponedeljek 16. novembra in prižiganje svečk, ki bo izvedeno že v soboto, 14.11.2009, in katerega pobudnik in koordinator je Zavod varna Pot. Več o obeh aktivnostih si lahko preberete sodaj:

Preventivna akcija Zavoda Korak


Preventivna akcija Zavoda Korak bo potekala v prostorih Dijaškega in šteudenstkega doma Kranj. Dogodek se bo začel ob 11.30 s predstavitvenim plakatom o posledicah prometnih nesreč in deljenjem črno-srebrnih pentelj vsem zainteresiranim v jedilnici Dijaškega in študentskega doma. Tako plakat kot pentlje so izdelali uporabniki zavoda.
Jedrni dogodek pa bo potekal ob 13.15 v mladinski sobi Dijaškega in študentskega doma. Uvodno besedo bo imela direktorica Zavoda Korak, ga. Mateja korošec, sledil bo predstavitveni film zavoda, nato pa bodo trije uporabniki zavoda povedali svojo življenjsko zgodbo, v katero je kruto posegla prometna nesreča oz. poškodba možganov. Nato bo na voljo čas za pogovor oz. vprašanja.


Prižiganje svečk v spomin in opomin
Bučijada 2009

22.10.2009


Ker smo vstopili v čas rezljanja buč, se tudi pri nas nismo mogli upreti skušnjavi. Svoji domišljiji smo dali prosto pot in prav tekmovali smo med seboj, katera skupina bo čim bolj nenavadno okrasila in izrezljala svoje buče. V sproščenem vzdušju so nastajali zelo zanimivi izdelki (fotografije), a žal je zmanjkalo materiala, da bi lahko naredili vse, kar smo si zamislili. Noč čarovnic pa ne bi bil popoln, če ne bi tudi mi naredili ene. Postavili smo jo v naš vetrolov, da v dopoldanskem času pazi na nas, popoldan pa prostore pred morebitnimi nepridipravi. Neuresničene ideje bomo pa izvedli na bučah prihodnjega leta.
Pohod na Krvavec

08.09.2009


Danes v torek osmega septembra 2009 smo ob deveti uri odšli na pohod na Krvavec. Z avtomobili smo se odpeljali do Jezerske Planine, od tam pa smo peš krenili proti Krvavcu. Ko smo prišli na Krvavec smo se ustavili na pijači v Planšariji PR' Furlan. Tam smo malo posedeli in si odpočili. Ob enajsti uri in dvajset minut pa smo že krenili nazaj proti avtomobilom. V Korak smo se vrnili malo pred trinajsto uro. Vsi smo bili zelo zadovoljni s pohodom na Krvavec in smo sklenili, da kmalu kakšen pohod ponovimo seveda na drugo lokacijo. (Roky)
Kopanje v Kranjskem letnem bazenu

27.08.2009


Danes, v četrtek 27. avgusta 2009, smo odšli s tremi avti na kopanje v kranjski letni bazen. Takoj, ko smo ob deveti uri prispeli na bazen smo odšli v vodo. Bilo je super, saj smo se v vodi ohladili in sprostili. Plavali in uživali smo do približno 12. ure in trideset minut, potem pa smo se odpeljali nazaj v Korak, kamor smo se vrnili približno ob 13. uri.

Kopanje v Kranjskem bazenu nam veliko pomeni, saj nas dodatno motivira, da poskušamo živeti bolj zdravo, hkrati pa se odlično zabavamo. Zato naj na tem mestu rečem še enkrat velika HVALA Zavodu za šport Kranj, ki nam v letu 2009 omogoča brezplačna kopanja.
(Roky)


Sprehod po Brdu

16.07.2009


Na Brdu se dogaja vedno nekaj novega - sploh, ko pridejo "pomembneži" velikih držav. No, ker omenjenih veljakov danes na Brdu ni bilo, smo vanj vstopili mi Korakovci. (Na tem mestu se moramo zahvaliti upravi Brda, ki nam letos omogoča brezplačen vstop). Sprehod je bil za vse prijeten, saj je vsak lahko poiskal tisto, kar ga razveseljuje (sonce, senca, jezerca, živozeleni gozd, potočke, labode in gosi, gore v ozadju, ob kamniti potki ovekovečene znane in neznane junake ... in, nenazadnje avtopark vzdrževalcev parka. Na koncu smo se v Hotelu Kokra posladkali s sladoledom.Tradicionalni vsakoletni izlet Slovensko Primorje 2009

09.07.2009


V četrtek devetega julija 2009 smo organizirali izlet na morje.
Ob osmi uri smo se iz Zavoda Korak odpravili z avtobusom podjetja Meteor na tradicionalni vsakoletni izlet Slovensko Primorje 2009. Do morja smo potrebovali približno dve uri vožnje. Nekaj nas je izstopilo že v Izoli, tu smo se odšli kopati v morje. Ostali pa so odšli dalje na pohod iz Portoroža do Pirana. Kopalce nas je presenetilo manjše neurje s sodro, močnim vetrom in močnim valovanjem. Ko se je vreme umirilo smo odšli na kosilo in ta čas se je zopet razjasnilo in segrelo. Po dobri hrani smo se vrnili na plažo in zopet odšli v morje. Sedaj smo imeli več sreče in po pol urnem kopanju vsi zadovoljni odšli proti avtobusu. Avtobus je iz Izole odpeljal ob petnajsti uri. Vozili smo dokaj hitro in mirno, saj smo ob sedemnajsti uri vsi veseli že prispeli pred Zavod Korak v Kranju. Izlet je bil odličen, a prekratek, saj je minil zelo hitro. Upamo, da bomo ta izlet lahko ponovili že naslednje leto in da bo vse potekalo tako kot danes.

Roky

Otvoritev novih prostorov Zavoda Korak

16.06.2009


Danes okoli devete ure nas je prišla intervjujati novinarka radia Slovenija, ki je z nami spregovorila nekaj besed o odprtju novih prostorov Zavoda Korak. Ob 10. uri dopoldan nas je obiskala glasbena skupina Gašperji. Pri nas so peli in igrali več kot eno uro - Korakovci smo veselje delili z uporabniki VDC Kranj, Društvom Sonček in Združenjem Humana. Ta čas so naše delavke ves čas pekle palačinke, s katerimi smo se pridno sladkali. Po kosilu - ob 13. uri pa se je začel uradni del odprtja novih prostorov, katerega se je udeležilo res veliko ljudi. Kot glasbena gosta sta nastopila Romana Kranjčan in Andrej Šifrer, midva z Davidom pa sva igrala na lajni. Govoril je tudi predstavnik ministrstva za delo, družino in socialne zadeve (ga. Erzar) ter Kranjski župan Damijan Perne. Ves čas smo imeli
stojnico na kateri so se prodajali naši izdelki. Na koncu programa pa smo se - kot se za tak "veledogodek" spodobi - še malo družili ob hrani in pijači, kar je bila odlična pika na "i"
res uspešnega in prijetnega dne.


                                                           Roky


Selitev na Kidričevo 53

14.05.2009 - 16.05.2009

Težko se je z enim "poročilom" zahvaliti vsem, ki so nam v dneh selitve nesebično in z veliko dobre volje pomagali pri selitvi v nove prostore, a naj te kratke vrstice še enkrat ponovijo: "Hvala, brez vas nam ne bi uspelo". Z nami so bili:

"Gasilec" Mitja in Jošt Korošec


Četverec iz Kluba En korak več poleg direktorice in fizioterapevtke dopolnjujeta ga.Sonja Zaplotnik in ga. Hermina Krt. Slednja je aktivirala tudi svojega soproga, ki je pomagal pri demontaži kuhinje.
 
 

Tandem Robert Merzel in Jože Korošec sta bila nepogrešljiva pri montaži...
   
                               ...prav tako tudi Toni Križaj    
                                          Brez dobre malice, za katero so v petek in soboto  skrbele ga. Pavla Zadnikar Vencelj (Vencelj d.o.o.), ga. Hermina Krt in ga. Mohorič, bi nasmehe kaj hitro nadomestila izmučenost.    
                                         "LEK-ovci" v okviru dneva sodelovanja s skupnostjo    
                                        Tadej ne pozna "ne petka ne svetka"; tudi v soboto 
                              je bil takoj "za akcijo"...
   
                                        ...še zadnje finese g. Korošca

   
In za zaključek še pozdravni napis "Dobrodošli v novem Koraku", ki ga oblikujejo Janez, Aljoša, Luka, Nina, Nejc, Manca in Tjaša.    

"Poleg" so bili tudi:
g. Resnik, Sašo in Klara Golob, Žan Križaj, Žiga Zaplotnik, Nejc Grčar, Marko Zupan, dijaki in študenti Dijaškega in študentskega doma Kranj,... Hvala tudi vsem neimenovanim.


Ko so besede premalo...

26.3.2009


In vendar… Ko se znajdemo v težki situaciji, največkrat ostanemo sami, prepuščeni sami sebi. Kako malokrat pomislimo na dobeseden pomen besed, ko si v raznih voščilih vedno znova in znova voščimo zdravja in sreče!
Celotno pismo si lahko preberete na:
docPismo (.doc 36KB)

Naš novi avto ni več premajhen...

25.03.2009


Malce z zamudo a toliko bolj radostno obelodanjamo novico o novem vozilu našega zavoda (pozorni bralci so nemara opazili da smo ga nedavno že preizkusili v Planici...a ne na skakalnici) Renaultovem passengerju, po domače čednem belem kombiju. Da ne bo pomote, da smo se odločili zanj nista bili odločilni njegova lepota in šarm (koneckoncev se belina hitro zamaže), temveč mladost (0km) in predvsem praktičnost. Vozilo je prilagojeno osebam na invalidskih vozičkih, ki jih ni več potrebno presedati, ampak se v kombi preprosto zapeljejo po "rampi" (umetno narejena, nekoliko nagnjena površina za lažji dostop na nižji ali višji nivo - SSKJ). Kombi je za Zavod Korak res velika pridobitev zato še enkrat velika velika hvala vsem, ki ste nam pri tem
pomagali.Planica 2009

19.03.2009


Danes zjutraj smo ob osmi uri z novim vozilom Zavoda Korak odšli v Planico na ogled kvalifikacij smučarskih poletov. Ekipo smo sestavljali: Tanja, Marjan, Jože, Željko, Simona, Tadej, Marko in jaz Roky. Ogledali smo si vseh sedemdeset poletov. Najbolj nas je razveselil Robert Kranjec, ki je na kvalifikacijah tudi osvojil prvo mesto. Z zanimanjem smo opazovali polete - oblačno vreme s snežinkami nas sploh ni motilo. Nazaj proti Koraku smo se odpravili ob dvanajsti uri in trideset minut. Ko smo prišli v Zavod Korak smo vsi zadovoljni poročali o našem izletu v Planico še ostalim.     

                                                                                      RokyKangoo


Ne. Ne poslavlja se direktorica, kot bi nemara kdo prehitro sklepal iz fotografije, pač pa se poslavlja naš "zvesti sopotnik" zadnjih nekaj let. Da, uganili ste. Svojo poklicno pot v Zavodu Korak je sklenil Renault kangoo, ki nam je dobro služil in nas v teh težkih časih nikdar ni pustil na cesti. A ker leta (in kilometri) naredijo svoje, je svoje mesto sporazumno odstopil mlajšemu, močnejšemu, večjemu....in nenazadnje postavnejšemu kolegu. A več o slednjem ...kmalu.Obisk novih prostorov


fizioterapijaRes je. Gradbena dela v novih prostorih Zavoda Korak so končno stekla in "delegacija" v sestavi večine moškega kolektiva zavoda je šla "v izvidnico". Ogledali smo si bodoče delovne prostore, prostore za fizioterapijo, delovno terapijo, nego... Naključni gost DT v elementubi sicer na delovišču lahko videl zgolj gole, prašne stene, kjer se ravno napeljuje elektirka, mi pa smo si bodočnost risali z živimi barvami, sodobno opremo in veliko optimizma. Ogled smo zaključili dobre volje in še večjo navdušenostjo nad prihajajočo selitvijo.

In še nekaj....tudi razgled na okolico nas je navduševal, vsakega na svoj način...         
Pust veselih ust


Ker je pust veselih ust smo se uporabniki in zaposleni Zavoda Korak, napravili v prav posebne »vinjete«, ki smo jih izdelali sami. Vinjete so bile tako posebne, ker so sledile občutkom tistih, ki smo jih nosili (mesečna vinjeta za vse neumnosti, nočna vineta za vse stranpoti, letna vinjeta za drobne užitke,...). Po »gasilskem poziranju« pred zavodom, smo odšli na sprevod pustnih mask v mesto Kranj. Tam smo srečali kolege iz »Sončka«, ki so prav posrečeno našemili tudi dva psa. Na pustni dan smo se počutili prima, saj smo ljudem pokazali našo kreativnost pri poigravanju z resničnim svetom, ki je malo čuden – včasih tudi zaradi vinjet.

Zimske radosti


Zima nam letos prav pošteno kaže zobe, mi pa smo ji danes pokazali, da se je prav nič ne bojimo - nasprotno... sneg je kvečjemu razlog za dodaten užitek. Nepremočljiva, topla oblačila, zimski čevlji in - akcija!

Željko in Marjan sta z Meri in Tanjo in obilico smeha naredila krepkega snežaka
, zabavno dopoldne pa je dodatno popestril Sandi, ki je domneval da prej omenjena skupina potrebuje dodatno spodbudo v obliki napada s snežnimi kepami... Uganite, kdo je bil na koncu najbolj okepan :)Šola uličnega gledališča na Šmarjetni Gori


Roky in David sva se v petek 16. januarja 2009, udeležila prvih vaj za ulično gledališče, pod vodstvom Rastislava Rastka Tepine in Željka Vukmirice. Šest dnevne vaje so se začele danes in bodo trajale ob vikendih do 26. januarja 2009. Z Davidom upava, da nama bo šest-dnevna šola prinesla tako novih znanj, kot tudi novih prijateljev.

(Roky)


Geografske delavnice s Kajo (II.)

(23.01.2009)

Kaja Gartnar je danes prvič sama vodila geografsko delavnico. Za uvod je pripravila predavanje z diaprojekcijo o osnovnih geografskih značilnostih planeta Zemlje v smislu zgradbe notranjosti planeta in geomorfoloških procesov, ki oblikujejo planetarno površje (potresi itd.). Delavnica se je zaključila z reševanjem križanke, ki se je tematsko dotikala vsega danes povedanega na predavanju.
Geografske delavnice s Kajo

(16.01.2009)

Danes so se v Zavodu Korak pričele težko pričakovane geografske delavnice, ki jih bo običajno vodila študentka geografije Kaja Gartnar. Za zanimiv začetek delavnic pa je poskrbela z gostom - svojim študentskim kolegom Matjažem, ki je pripravil zelo privlačno predavanje s svojega potovanja po južno-ameriški državi Čile. Občinstvo je bilo - temi primerno - zelo številčno in zadovoljno s povedanim.

Gospodinjske aktivnosti


Dne 14. in 15. januarja 2009 smo Simona,  Sandi, David, Brane, Željko, Mitja (delovni terapevt) in jaz Roky odšli na »gospodinjske aktivnosti« v Ljubljano na Visoko šolo za zdravstvo.
Naša naloga je bila pripraviti si kosilo ob pomoči tamkajšnjih študentk.  Cilj je bil dvojen – da se mi naučimo pripraviti nov obrok in da študentke ugotovijo, kakšno pomoč potrebujemo in kako naj nam jo nudijo.

Pripravili smo si njoke, omako, solato in kavo. Ko smo vse pripravili smo to seveda tudi z užitkom pojedli. Bilo je zelo okusno, predvsem pa smo bili vsi še posebej zadovoljni s tem, da je bilo kosilo plod našega truda.  (Roky)Veseli december 2009


Vabimo vas, da si na poddomeni veseli december ogledate kratko predstavitev decemberskega programa v letu 2008.Dobrodelni večer slovenskih Lionsev in Leotov


Program dobrodelnega večera se je začel ob dvajseti uri z govori vodilnih Lionsev in Leotov iz Ljubljane, Maribora in Kranja. Temu so sledile podelitve priznanj in diplom zaslužnim članicam in članom Klubov Leo in Lion iz Kranjskih podružnic.
Po omenjenih govorih in podelitvah priznanj je sledil moj nastop. Prebral sem svojo novejšo pesem »Sprejmite ljudje«, katera govori, da morajo vsi ljudje sprejemati medse vse soljudi, čeprav so ti tako ali drugače drugačni od ostalih. Takoj za menoj pa je na oder odšel še Željko Žilič, ki je na klaviature zaigral pesem Zagorski zvonovi. Temu je sledil srečelov  z bogatimi nagradami in ples ob spremljavi glasbene skupine Tik Tak. Medtem, ko so »Tik Takovci« igrali in peli so nam na Šmarjetni Gori postregli z odlično večerjo. Malo pred polnočjo je sledila še dražba zanimive umetniške slike.
Ves zasluženi denar od donacij, srečelova, dražbe slike in prostovoljnih prispevkov bo v veliko pomoč Zavodu Korak na novi lokaciji, saj se mora Zavod Korak preseliti iz Primskovega na Zlato Polje. Denar bo zavod namenil za urejanje okolice in vrta novega »domovanja«.

(Roky)Dobrodelni bazar Zavoda Korak

 

Zavod za varstvo in rehabilitacijo po poškodbi glave Korak in Klub En korak več sta 20.11.2008 v avli Mestne občine Kranj pripravila dobrodelni bazar in modno revijo "En korak več. Uporabniki Zavoda Korak so v sodelovanju s kranjskimi cvetličarji pripravili adventne in novoletne aranžmaje ter druge izdelke, ki so bili naprodaj na bazarju, v vlogi manekenk na modni reviji poslovnega oblačenja pa so se predstavile znane gorenjke, ki želijo s svojim vplivom pomagati uporabnikom zavoda.


Delček aranžmajev

Carmen napove kvartet PellaDirektorica Zavoda Korak se
zahvali Andreju Šifrerju za dosedanjo pomoč

 
Pokroviteljica prireditve - soproga župana MO Kranj
 
Rok (uporabnik) predstavi svojo pesem "Sprejmite ljudje"
 
Romana Kranjčan nas popelje v romantične vode

 
Željko (uporabnik) zaigra "Zagorske zvonove"
 
Ženske z vsebino
 
Sharon Fox in Andrej Šifrer se krasno uglasita

 
Del navdušenega občinstva
 
Napačen dan za hujšanje...

 
Še eden v vrsti aranžmajev, "ki so šli za med"...

Aktualno

22.12.2021

Dragi Korakovi prijatelji!

Previharili smo naporno leto
in vendar se še vedno znamo nasmejati, poklepetati
in si pogledati v oči.
Kalimo se in dozorevamo.
Učimo se ...

Odpiramo Korakovo stojnico!


Prisrčno in toplo vabljeni na

KORAKOVO ZIMSKO PRAZNIČNO STOJNICO!

KDAJ?
v sredo in četrtek, 15. in 16.decembra 2021 od 10. do 18.ure,
v petek, ...
N;
Spletno mesto uporablja piškotke za zagotavljanje boljše uporabniške izkušnje. Ali se strinjate z uporabo piškotkov?
Ne strinjam se