(vedno) AKTUALNI ŠTUDIJSKI KROŽKI V  CENTRU KORAK, KRANJ


V Centru Korak za osebe s pridobljeno možgansko poškodbo, študijske krožke v sodelovanju z Andragoškim centrom Slovenije, izvajamo že od leta 2004. Letno izvedemo 2-3 krožke raznovrstnih vsebin.

Študijski krožki so neformalna oblika izobraževanja, namenjena odraslim v vseh življenjskih obdobjih, odraslim z različnimi izkušnjami, znanjem, sposobnostmi in pričakovanji. Vanje se vključujejo tako tisti, ki jim je učenje tuje, kot tisti, ki hočejo vsak dan izkoristiti za to, da se naučijo nekaj novega. Študijski krožki upoštevajo pomembnost intelektualno spoznavnih lastnosti članov (različne učne stile, hitrost učenja, kakovost učenja, težave s spominom, pozornostjo, koncentracijo in nihajoče dnevne sposobnosti). Raznovrstnost tehnik dela in načinov učenja ohranja motivacijo članov. Študijski krožki omogočajo izbiro pravih pristopov in metod dela ter dinamičen časovni načrt (število in trajanje srečanj, pogostost srečevanja, kraj srečanj ipd). Ker so sofinancirani s strani MIZŠ omogočajo izvedbo aktivnosti in ciljev, ki članom veliko pomenijo, pa bi jih sicer težko umestili v program. Študijski krožki kot oblika neformalnega izobraževanja zaradi načina dela in odnosov v skupini zmanjšujejo strah pred učenjem in neuspehom, ki je s tem pogosto povezan.

ŠTUDIJSKI KROŽKI V CENTRU KORAK V LETU 2015


ŠTUDIJSKI KROŽEK ŠAH
V zadnjem obdobju je več uporabnikov Centra Korak izrazilo interes po učenju šaha. Kognitivne težave, ki so posledica poškodbe možganov, so med drugimi: težave s spominom, manjša hitrost razmišljanja in razumevanja, manjša sposobnost ohranjanja pozornosti, motnje pri načrtovanju, reševanju problemov, motnje orientacije…. Šah je odličen pripomoček za spodbujanje napredka na prej omenjenih področjih. Igranje šaha omogoča razvoj in trening spominskih sposobnosti ter sposobnost predvidevanja, kot tudi prostorsko orientacijo na šahovnici in v njenih grafičnih prikazih.  Izkušnje iz šahovske igre učinkovito razvijajo kompetence izkoriščanja logike, strategije, samodiscipline, koncentracije, spomina in sposobnosti abstrakcije - dejavnike uspešnosti. Prakticiranje šahovske igre ali bolj splošno iger s pravili, razvija samokontrolo v boju proti nasprotniku, izvajanje strategij in sprejemanja odločitev, spoštovanje pravil in spoštovanje nasprotnika. V povezavi s celostnim procesom rehabilitacije po poškodbi možganov je zanimiv tudi podatek, da mednarodne izkušnje o uvedbi šaha v šolah kažejo, da izkazujejo otroci, ki imajo za seboj uspešne začetne izkušnje s šahom, višje dosežke kot tisti, ki ob ostalih enakih pogojih teh izkušenj nimajo.


ŠTUDIJSKI KROŽEK MESTA Z ZGODOVINO
V začetku leta 2015 smo se skupaj z uporabniki dogovorili, da imamo v Centru Korak študijski krožek mesta z zgodovino. Predvsem zato, ker imajo ljudje, ki so utrpeli možgansko poškodbo velikokrat izražene motorične in kognitivne težave, ki se kažejo v vsakodnevnem življenju na različnih področjih človekovega delovanja. Med drugimi se srečujejo s težavami na področju odločanja, kaj si želijo, kaj so njihovi cilji, cilji pa se pogosto vsakodnevno spreminjajo. Samostojno odločanje je oteženo, zato je potrebno veliko truda, da nam povedo oz. da skupaj poiščemo njihove želje. Zelo pa so veseli, ko zamenjajo okolje, spoznavajo nove ljudi in kraje, njihove običaje…V študijskem krožku mesta z zgodovino se torej odpravljamo v različna slovenska mesta, tam spoznavamo krajevno zgodovino, ljudi, običaje in navade, ki so povezani z določenim mestom. S tem uporabniki pridobijo nova znanja, krepijo svojo orientacijo - tako krajevno in časovno, kot tudi situacijsko. Učijo se odločanja, načrtovanja pa tudi prilagajanja.

ŠTUDIJSKI KROŽEK OSEBNA POKLICNA AVTONIMIJA
Že več let v Centru Korak izvajamo študijske krožke, ki so namenjeni uporabnikom storitve našega centra, ob čemer pa se nam je utrnila ideja, da pa bi bilo zelo koristno, če bi se en krožek uvedel tudi za osebje Centra Korak, saj se pri svojem delu srečujemo z veliko stresnimi situacijami in strokovnimi izzivi.
Tako smo v začetku leta že pričeli s študijskim krožkom za zaposlene, ki ima jedro v izobraževalnih ciljih (predvsem interna predavanja, delavnice za uspešno delo z uporabniki ob učinkovitejšem obvladovanju stresa), deloma pa bodo srečanja namenjena tudi  team buildingu in promociji zdravja, kar je vse pomembno za strokovno uspešno in učinkovito delo s populacijo oseb po poškodbi možganov.

                            Marjan Kalamar, mentor študijskih krožkov
Center Korak, Kranj

Aktualno

01.06.2020

Pridobljene možganske poškodbe

S ponosom sporočamo, da so po dveh letih skupnega dela strokovnih timov Centra Korak in Centra Naprej izšle strokovne podlage za nacionalne smernice ...
29.05.2020

Zahvala

Čas epidemije je prinesel tudi skrb, kako zagotoviti dovolj zaščitne opreme. Korak nikoli ni ostal brez podpore v družbenem okolju in tudi tokrat ...
N;
Spletno mesto uporablja piškotke za zagotavljanje boljše uporabniške izkušnje. Ali se strinjate z uporabo piškotkov?
Ne strinjam se