ŠTUDIJSKI KROŽKI V CENTRU KORAK, KRANJ V LETU 2019


»ŠTUDIJSKI KROŽEK je brezplačna splošnoizobraževalna oblika skupinskega prostovoljnega učenja odraslih, ki poteka nehierarhično in se zaključi s skupnim dogodkom. Odnosi  udeležencev krožka so enakopravni, sproščeni in prijateljski. Delo je ustvarjalno, sodelovalno in načrtovano. Pričneta in ženeta ga potreba in zanimanje posameznika, ki se po svojih močeh in volji dejavno vključuje v učenje in delo krožka.« (Bogataj idr., 2012).
 
V Centru KORAK za osebe s pridobljeno možgansko poškodbo študijske krožke (ŠK) v sodelovanju z Andragoškim centrom Slovenije izvajamo že od leta 2004. ŠK so se v Centru KORAK, Kranj izkazali kot dober primer prakse neformalnega izobraževanja, saj se zaradi svojega premišljenega pristopa dokaj uspešno 'spopadajo' z različnimi posledicami pridobljenih poškodb možganov, ki sicer velikokrat pomembno vplivajo na sposobnost in uspeh učenja. ŠK spodbujajo medsebojno komunikacijo, sodelovanje, strpnost, kreativnost, medsebojno pomoč, vzajemno učenje in delitev izkušenj. Spodbujajo pravico do izbire ter zavedanje o enkratnosti in pomembnosti vsakogar.
 

(Utrinek s ŠK Jedi s preteklostjo, 2019)

Letno izvedemo 2-3 krožke raznovrstnih vsebin, nekatere izmed njih so bili sledeče: S tujim jezikom do novih spoznanj, Spoznajmo Slovenijo, Kuhanje je lahko tudi zabavno, Možgani, Zdravilni vrt, Spolnost – partnerstvo – družina, Šah, Mesta z zgodovino, osebna poklicna avtonomija, Prva pomoč na moj način. Trenutno v Centru KORAK, Kranj potekata dva ŠK in sicer »Varnost na spletu« ter »Jedi s preteklostjo«, katera vam bomo v nadaljevanju tudi na kratko predstavili.
 
ŠK Varnost na spletu izhaja iz dejstva, da ima vsaka doba svoja tveganja in digitalna doba ni izjema. Spletna stran www.safe.si  poroča, da se je skoraj tretjina slovenskih otrok starih med 11 in 16 let že soočila z eno od oblik zasvojenosti z internetom in da mladostniki dandanes spijo 2 do 3 uri na noč manj kot pred desetimi leti! Internet na različnih napravah koristi že velik del prebivalstva - »V Sloveniji je leta 2017 pametni telefon uporabljalo 73% ljudi, starih med 16 in 74 let« (Kocbek, 2018). In ker ranljive skupine pri tem niso izjema, smo na srečanjih omenjenega ŠK osredotočeni na vsebine kot so: prekomerna raba novih tehnologij, spletno in mobilno trpinčenje, moja identiteta in zasebnost, družabna omrežja in nevarnosti le teh, varen nakup preko spleta ipd. Akcijski cilj omenjenega ŠK bo izdelava plakata, ki bo povzemal bistvene varnostne ukrepe in osvojena znanja pridobljena v okviru ŠK.
 
V ŠK  Jedi s preteklostjo iščemo jedi naših prednikov. Osredotočili smo se na gorenjsko regijo in jedi, ki so jih tam pripravljali domačini ter jedi, ki so jih pripravljali naši domači.
 
Iz literature, ki smo jo pregledali, smo izluščili jedi, ki so nam bile zanimive, preproste za pripravo in nam dostopne s sestavinami. Za lažjo izvedbo smo si priskrbeli nekaj delovnih pripomočkov, ki smo jih potrebovali pri pripravi jedi (razne posode, drobne pripomočke, mešalnik, tehtnico…). Želeli smo pripraviti jedi, ki so bile včasih na jedilniku, vendar na nam prijazen in enostaven – izvedljiv način glede na posledice pridobljenih možganskih poškodb.
 
Med pripravo jedi smo poslušali ljudsko glasbo, ki je prispevala k podoživljanju tistega časa. Vsi člani krožka so prinesli tudi recepte iz domačih zbirk, katere so včasih pripravljali njihovi svojci ali znanci.

Krožkarji so s pripravo jedi pridobili nekaj idej kako si prilagoditi  izvedbo, da lahko čim bolj samostojno, tudi doma, ponovijo postopek in pripravijo jedi. S tem so pridobivali različne spretnosti in veščine ter nove informacije.
 
Z jedmi smo se predstavili na dnevu za prostovoljce Centra KORAK, Kranj in na dnevu odprtih vrat Centra Korak, kjer smo se predstavili širšemu krogu ljudi.
 
Študijski krožek zajema širok spekter gospodinjskih aktivnosti  (načrtovanje in raziskovanje, nakupovanje, pripravo prostorov in pripomočkov, iskanje drugačnih načinov izvajanja, priprava jedi, vrednotenje, pospravljanje) ter izvajanje funkcionalnih gibov.
 
Namen imamo obiskati Tavčarjev dvorec na Visokem pri Poljanah, kjer si bomo ogledali črno kuhinjo ter mlekarstvo Podjed, kjer nam bodo prikazali postopek pridelave domačih mlačnih izdelkov.
 
Na koncu bomo izdelali še brošuro, kjer bodo naše ugotovitve ter zbrani vsi recepti, ki smo jih našli ter preizkusili.
 
                    Marjan Kalamar, Lea Engelman, Mentorja študijskih krožkov
                    Center KORAK, Kranj

 
Bogataj, N., Cepin, M., Dolžan Eržen, T., Urh, D. (2012). Študijski krožki iz korenin k novim izzivom za življenje v skupnosti. Andragoški center Slovenije., sneto s strani, dne 28.5.2019, http://www.mizs.gov.si/fileadmin/mizs.gov.si/pageuploads/podrocje/odrasli/Gradiva_ESS/ACS_Izobrazevanje/ACSIzobrazevanje_67Studijski.pdf
 
Kocbek, N.(2018). Prekomerna uporaba pametnega telefona – se znamo “odklopiti”?, sneto s strani dne, 28.5.2019,http://www.kompetenca.si/2018/03/19/prekomerna-uporaba-pametnega-telefona-se-znamo-odklopiti/

Aktualno

01.06.2020

Pridobljene možganske poškodbe

S ponosom sporočamo, da so po dveh letih skupnega dela strokovnih timov Centra Korak in Centra Naprej izšle strokovne podlage za nacionalne smernice ...
29.05.2020

Zahvala

Čas epidemije je prinesel tudi skrb, kako zagotoviti dovolj zaščitne opreme. Korak nikoli ni ostal brez podpore v družbenem okolju in tudi tokrat ...
N;
Spletno mesto uporablja piškotke za zagotavljanje boljše uporabniške izkušnje. Ali se strinjate z uporabo piškotkov?
Ne strinjam se